Vijeće Odjela

Uprava Odjela za kemiju

Pročelnica Odjela za kemiju
izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić
Email: eakovac[at]kemija.unios.hr

Zamjenica pročelnice Odjela za kemiju za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik
Email: msgajdosik[at]kemija.unios.hr

Zamjenica pročelnice Odjela za kemiju za znanost
izv. prof. dr. sc. Marija Jozanović
Email: mjozanovic[at]kemija.unios.hr

Voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske, stručne i administrativne poslove Odjela za kemiju
Hrvoje Vrkić, dipl. iur.
Email: hvrkic[at]kemija.unios.hr

Vijeće Odjela za kemiju

Redoviti profesor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Izvanredni profesori: izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić,  izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović, izv. prof. dr. sc. Vlatka Gvozdić, izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Balić, izv. prof. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, izv. prof. dr. sc. Marija Jozanović, izv. prof. dr. sc. Brunislav Matasović

Docenti: doc. dr. sc. Olivera Galović,  doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji,  doc. dr. sc. Ana Amić, doc. dr. sc. Anamarija Stanković, doc. dr. sc. Mateja Budetić

Predstavnik suradnika: Milenko Korica, mag. educ. chem., dr. sc. Marija Paurević

Predstavnici studenata: Doria Ban, Rajna Marija Jozić

Predstavnik ostalih zaposlenika: Zoran Šimić, mag. oec.

Rukovoditelj (šef) pododsjeka/Ureda za financijsko-računovodstvene poslove: Hrvoje Vrkić, dipl. iur.