O Alumni KeMo

Zašto alumni i što je alumni?

Alumni je popularni naziv (latinskog podrijetla alumnus što bi u prijevodu značilo štićenik) za bivše studente nekog visokog Sveučilišta. Alumni znači bivši pripadnik neke ustanove, najčešće Sveučilišta koji ostaje u vezi s njom. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu pa u nekim sveučilištima imaju i stoljetnu tradiciju.

Što je Alumni KeMo?

Udruga je osnovana 18. lipnja 2020. godine te upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.Alumni Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Alumni KeMo) udruga je osnovana s ciljem promicanja ugleda Odjela za kemiju, poboljšanja kvalitete studiranja, unaprjeđenja znanstvenog i stručnog rada te pomaganja članovima Udruge, ovisno o njihovim potrebama. Djelatnost udruge je samostalno djelovanje čija je osnovna misija izgraditi i ojačati međusobnu povezanost i suradnju svih generacija bivših studenata, s ciljem poticanja razmjene znanja i iskustva kroz aktivno sudjelovanje u stručnim, obrazovnim i istraživačkim djelatnostima na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statut Udruge

Upravni odbor sačinjavaju: 

 • doc. dr. sc. Ana Amić, predsjednica
 • Jelena Brdarić Kosanović, mag. educ. chem., prva potpredsjednica
 • Mario Komar, mag. educ. chem., drugi potpredsjednik
 • Dalibor Tatar, mag. chem., tajnik
 • izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, pročelnica Odjela za kemiju
 • dr. sc. Andrea Dandić, predstavnica članova
 • Pavo Živković, mag. chem., predstavnik članova
 • Hrvoje Babić, mag. educ. chem., predstavnik članova
 • Milenko Korica, mag. educ. chem., predstavnik članova

Predstavnici članova u Skupštini:

 • dr. sc. Marija Paurević
 • dr. sc. Jelena Kojčinović, mag. educ. chem.
 • Silvija Šafranko, mag. chem.
 • Maja Karnaš, mag. educ. chem.

Osnovni ciljevi Udruge su sljedeći:

 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između Odjela za kemiju te svih studenata koji su diplomirali na Odjelu za kemiju (uključujući i studente dodiplomskog studija Biologija – kemija koji su diplomirali na Pedagoškom fakultetu te kasnije Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku),
 • razmjena iskustava i povezivanje članova Udruge,
 • uspostavljanje suradnje članova Udruge i zainteresiranih subjekata za istraživanja i edukaciju u području djelovanja Udruge,
 • razvijanje suradnje između Odjela za Kemiju i gospodarskih subjekata ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge,
 • jačanje ugleda i promocija Odjela za kemiju i njegovih studijskih programa u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • sudjelovanje u kreiranju javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja te stajališta u svim važnim pitanjima struke,
 • poticanje cjeloživotnog obrazovanja članova Udruge i korisnika kroz učinkovitu suradnju s obrazovnim, kulturnim, stručnim i znanstvenim institucijama,
 • promicanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih,
 • promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode,
 • poticanje međunarodne suradnje i mobilnosti u obrazovanju,
 • poticanje interdisciplinarnog i multidisciplinarnog istraživačkog i edukacijskog pristupa,
 • povezivanje studenata Odjela za kemiju i tržišta rada.

Tko se može učlaniti i kako?

Ako ste završili jedan od studija (dodiplomski, preddiplomski, diplomski) na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (uključujući i studente dodiplomskog studija Biologija – kemija koji su diplomirali na Pedagoškom fakultetu te kasnije Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), ukoliko ste zaposleni na Odjelu za kemiju u Osijeku (ili ste bili zaposleni) ili ste jednostavno prijatelj Odjela, pozivamo Vas da se pridružite Udruzi KeMo ispunjavanjem priložene pristupnice.

Pristupnica za Alumni udrugu

Kontaktirati nas možete putem elektroničke pošte: alumni@kemija.unios.hr

Naše aktivnosti također možete pratiti na društvenim mrežama:

Facebook Odjela