Aktivnosti: Pozvana predavanja

ALUMNI KEMO PREDAVANJE I RADIONICA 2024.

Ritam života – KemOs i FdmzOs Alumni MeetUp

Predavač: Željko Mudri, univ. mag. med. techn.

Sažetak: Predavanje i radionica koncipirani su kao mini edukacija o osnovnom održavanju života. Cilj je prenijeti znanja i tehnike neophodne za uspješnu reanimaciju te upoznati publiku s AVD uređajem. Standardne postupke oživljavanja čine: pritisci na sredinu prsnog koša žrtve i umjetno disanje, a automatski vanjski defibrilator (AVD) je jednostavan prijenosni uređaj koji spašava živote isporukom kontroliranog električnog šoka osobama sa srčanim zastojem. Uređaj analizira srčani ritam, daje upute spašavatelju (glasom, na hrvatskom jeziku) i omogućuju defibrilaciju. Na stranici Hrvatskog zavoda za hitnu medicine nalazi se mreža AVD uređaja u RH, koji se mogu naći na 658 lokacija (u Osijeku na 8 lokacija).

Datum i vrijeme: 20. 5. 2024. u 16:00 h

Trajanje: 90 minuta + 10 minuta za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Željko Mudri zaposlen je kao asistent na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Na istom fakultetu završio je preddiplomski studij 2018. godine, a 2020. godine završio je diplomski studij. Trenutno je student doktorskog studija sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Utječe li prehrana na moje mentalno zdravlje?!

Predavač: Ivana Sović, mag. nutr.

Sažetak: Mozak je organ koji kontrolira sve procese u našem tijelu, radi 24 sata dnevno i zahtjeva stalnu energiju za svoj rad. No, je li važno što jedemo za naše mentalno zdravlje? Iako su čimbenici mentalnog zdravlja kompleksni, sve više znanstvenih istraživanja ukazuje na snažnu povezanost hrane i mentalnog zdravlja. Za pravilno funkcioniranje mozak zahtjeva određene hranjive tvari te je za nekoliko njih utvrđen utjecaj na kognitivne sposobnosti.

Datum i vrijeme: 22. 4. 2024. u 16:00 h

Trajanje: 120 minuta

Životopis predavača: Ivana Sović zaposlena je u Nutricionističkom savjetovalištu Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo OBŽ. Diplomirala je 2016. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, obranivši diplomski rad iz sveučilišnog diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam čime je stekla titulu magistra inženjerka nutricionizma i znanosti o hrani (mag.nutr.).

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Alumni KeMo predavanje i okrugli stol 2024.

Kako do uspješnog obrta

Predavač: Karolina Kolarić Biber

Sažetak: Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu, koje se
mogu obavljati kao proizvodnja, promet ili usluge. Obrt obavljaju fizičke osobe, iznimno pravne
osobe. Samostalnost u obavljanju obrta označava samostalno donošenje odluka u okvirima
dozvoljenim zakonom i drugim propisima i neovisnost u poslovanju o odlukama drugih gospodarskih
subjekata. Trajnost je vezana za namjeru obrtnika da se djelatnošću u obrtu bavi kontinuirano, a ne
samo za jedan poslovni pothvat te na svojstvo trajnosti nemaju utjecaja ni sezonsko obavljanje
djelatnosti niti privremene obustave poslovanja. U sklopu predavanja i okruglog stola biti će riječi o
pokretanju obrta, problemima, komplikacijama i trikovima koji mogu olakšati pokretanje i vođenje
obrta.
Datum i vrijeme: 26. 3. 2024. u 15:00 h

Trajanje: 90 minuta

Životopis predavača: Karla Kolarić Biber diplomirala je na Odjelu za kemiju (obranivši rad za
nastavnički smjer i rad za istraživački smjer) te na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u
Osijeku (mast. ing. zaštite bilja). Vlasnica je obrta K-lab, obrta za poduku u Čakovcu.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za
kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Postura

Predavač: Karla Rožac, univ. mag. physioth

Sažetak: Pojam postura označava način držanja tijela. Glavni dijelovi tijela koji oblikuju posturu su
glava, ramena, kralježnica, zdjelica, noge i stopala. Položaj jednog dijela tijela će utjecati na preostale
dijelove ali i na cijelu posturu. Pravilna postura odnosno pravilo držanje tijela je ono u kojem je svaki
dio tijela pod minimalnim stresom. Deformacijama posture smatra se što narušava pravilnu poziciju
tijela u bilo kojem položaju. Tijekom rasta i razvoja kralježnica se kao i ostatak kostura modelira, tj.
formira se njezina veličina i oblik. Posljedično, kralježnica može imati nepravilne krivine kako bi se
funkcionalno mogla nesmetano razvijati. U takvim slučajevima će se kralježnica postupno stabilizirati
i imati postojanu figuru u uspravnom položaju. U starijoj životnoj dobi zbog promjena na mišićnoj
snazi ili promjena u tjelesnoj težini kralježnica postaje funkcionalno nestabilna što dovodi do razvoja
degenerativnih promjena i pojave boli. Stoga je neupitna važnost dobre posture, a pogotovo danas
zbog izrađenog sjedećeg stila života i izostanka kretanja.

Datum i vrijeme: 26. 3. 2024. u 13:00 h
Trajanje: 90 minuta + 10 minuta za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Karla Rožac zaposlena je kao asistent na Fakultetu za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek. Završila je stručni studij fizioterapije na Odjelu za zdravstvene studije Veleučilišta
„Lavoslav Ružička“ u Vukovaru 2018. godine obranivši završni rad naslova „Neoperativni pristupi u
tretmanu skolioza“. 2020. godine završila je diplomski sveučilišni studij fizioterapije na Fakultetu za
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek obranivši rad naslova „Povezanost tjelesne aktivnosti i bolova u
donjem dijelu leđa kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek“.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za
kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

ALUMNI KEMO PREDAVANJA 2023.

Je li kemija samo eksperiment?

Predavač: Ana Amić, doc. dr. sc.

Sažetak: U predavanju su analizirane definicije kemije kao znanosti i kemijskog pokusa, dana je podjela kemije na osnovne grane, te je postavljeno pitanje čime se kemija bavi danas. Publika je upoznata s novijim granama kemije, osobito računalnom kemijom – njenim ulogama, prednostima, manama, značajem primjerice za medicinsku kemiju. Publika je upoznata s terminom „apokalipsa antibiotika“, superinfekcijama i načinom kako računalna kemija može pomoći u dizajnu novih lijekova.

Datum i vrijeme održavanja: 19. 1. 2024. u 13:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Ana Amić zaposlena je kao docent na Odjelu za kemiju. Integrirani prijediplomski i diplomski studij završila je na Odjelu za biologiju, a doktorski studij na Sveučilištu u Osijeku.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Ispitivanje primjene odabranih agruma kao kiselo-baznog indikatora

Predavač: Paula Prebeg, univ. bacc. chem.

Sažetak: U današnjim laboratorijima, upotreba indikatora se bazira više na sintetskim indikatorima, nego na indikatorima dobivenim iz biljnih materijala. Istraživanjem biljnog materijala, povrća i voća, kao eventualnih kiselo-baznih indikatora te prihvaćanjem naučenih činjenica o istima kemija se povezuje sa svakodnevnim životom te se na taj način lakše predočava laicima. U predavanju su prikazani rezultati ispitivanja primjene citrusa kao kiselo-baznog indikatora. U ispitivanjima je korištena kora i sok šest vrsti citrusa u kombinaciji s raznim otapalima. Ispitivanja su provedena u nekoliko faza, odmah nakon pripreme indikatora (pri sobnoj temperaturi), nakon 24 h stajanja na sobnoj temperaturi, nakon sedam dana stajanja u hladnjaku te nakon 14 dana stajanja u hladnjaku. Dobiveni rezultati potvrđuju potencijal pojedinog citrusnog voća za izradu prirodnih pH indikatora. Najperspektivnijim za izradu prirodnih indikatorima su se pokazali kora limete te kora pomela.

Datum i vrijeme održavanja: 1. 12. 2023. u 9:45 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Paula Prebeg završila je sveučilišni preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju 2023. godine. Iste godine upisala je diplomski studij kemije na istom fakultetu. Tijekom studija sudjelovala je u aktivnostima popularizacije znanosti i konferencijama.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Istraživanje upotrebe odabranih otapala u pripremi alternativnih kiselo-baznih indikatora

Predavač: Mia Samardžija, mag. chem.

Sažetak: U kemiji se otapala gotovo uvijek koriste bilo kao medij u kojem se odvija reakcija ili kao sam sudionik reakcije. Otapala vrlo često služe i za ekstrakciju biljnih pigmenata poput antocijanina. Takvi pigmenti u različitim pH sredinama pokazuju širok spektar boja poput crvene, ružičaste, ljubičaste, plave, žute, zelene pa čak i sive. Upravo to omogućuje uporabu biljnih materijala bogatih antocijaninima i polifenolima kao alternativnih kiselo-baznih indikatora. U predavanju je prikazano ispitivanje uporabe odabranih otapala u pripremi alternativnih kiselo-baznih indikatora. Biljni materijali koji su se koristili bili su svježi, suhi i voćne prerađevine. Rezultati istraživanja pokazuju vrlo visok potencijal korištenja određenih otapala u pripremi alternativnih kiselo-baznih indikatora. Biljni materijali koji su se vizualno najbolje istakli su aronija, crna malina, crni ribiz, crni dud i borovnica.

Datum i vrijeme održavanja: 1. 12. 2023. u 9:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Mia Samardžija završila je sveučilišni preddiplomski i diplomski studij kemije na Odjelu za kemiju 2022. godine. Tijekom studija sudjelovala je u aktivnostima popularizacije znanosti i konferencijama.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Ispitivanje primjene svježeg koštičavog voća kao alternativnog pH indikatora

Predavač: Antonela Knežević, univ. bacc. chem.

Sažetak: Opće prihvaćen pojam „koštičavo voće“ obuhvaća širok raspon voća koje se uzgaja diljem svijeta. Ovaj naziv se odnosi na voće čiji plod ima tvrdu košticu u sredini. Najpoznatiji primjerci uključuju šljive, breskve, trešnje, višnje, i tako dalje. Mnoge vrste koštičavog voća sadrže pigmente koji mijenjaju boju otopine ovisno o pH vrijednosti. Stoga se takav biljni materijal može koristiti kao alternativni prirodni kiselo-bazni indikator. U predavanju prikazani su rezultati ispitivanja primjene svježih plodova koštičavog voća kao prirodnih kiselo-baznih indikatora. Korišteno je nekoliko vrsta svježeg voća, konkretno višnje, trešnje, šljive, breskve, marelice, nektarine, ringlov, japanske trešnje i drenjine. Rezultati su pokazali da se svježe koštičavo voće, posebno šljive, višnje i trešnje, može uspješno koristiti kao prirodni kiselo-bazni indikator.

Datum i vrijeme održavanja: 24. 11. 2023. u 9:40 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Antonela Knežević završila je sveučilišni preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju 2023. godine. Iste godine upisala je diplomski studij kemije na kemijskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjelovala je u brojnim aktivnostima popularizacije znanosti.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Primjena svježe aronije, Aronia melanocaropa (Michx.) Elliott, kao kiselo-baznog indikatora

Predavač: Anja Pejić, mag. educ. chem.

Sažetak: Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, nazvana još i crnoplodna aronija, biljka je koja pripada porodici ruža (Rosacea), a svoje stanište pronalazi na kiselom i vlažnom tlu. U prirodi raste u obliku grma, a prepoznatljiva je po ljubičasto-crvenim plodovima koji se pojavljuju u velikom broju. U ovisnosti o pH medija, plod aronije mijenja boju otopine od crvene, roza preko ljubičaste, žute i zelene zbog čega se može koristiti kao alternativni kiselo-bazni indikator. U ovom predavanju prikazani su rezultati ispitivanja primjene ploda svježe aronije u pripremi kiselo-baznih indikatora, njihove karakteristike, trajnost i značaj.

Datum i vrijeme održavanja: 24. 11. 2023. u 9:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Anja Pejić završila je sveučilišni preddiplomski i diplomski studij kemije na Odjelu za kemiju.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Taxus baccata L.

Predavač: Tatjana Gajić, univ. bacc. chem.

Sažetak: Šumska tisa, Taxus baccata L., široko je rasprostranjena i lako dostupna biljka budući da se često sadi u parkovima i vrtovima kao ukrasna biljka. Svi dijelovi biljke su otrovni, osim mesnatog ovoja koji obavija sjemenku (arilus). Crvena boja i kemijski sastav bobica upućuju na prisutnost pigmenata koji otvaraju mogućnost upotrebe tise kao kiselo-baznog indikatora. U predavanju su dane osnovne informacije o biologiji tise, o kemijskom sastavu bobica i njihovoj toksičnosti. Nakon toga, ukratko su prikazani rezultati ispitivanja upotrebe bobica šumske tise kao prirodnog kiselo-baznog indikatora.

Datum i vrijeme održavanja: 17. 11. 2023. u 10:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Tatjana Gajić završila je preddiplomski sveučilišni studij kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta u Osijeku 2023. godine. Iste godine, na Odjelu za kemiju upisala je diplomski sveučilišni studij kemije.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Vodopija, Cichorum intybus L.

Predavač: Ivona Đuranović, univ. bacc. chem.

Sažetak: Vodopija (Cichorium intybus L.) pripada porodici glavočika (Asteraceae). Zbog svoje brojne upotrebe, uzgaja se gotovo u svim regijama svijeta. Njezini listovi i korijen se konzumiraju svježi ili kuhani, pogotovo kao zamjena za kavu. Svi dijelovi biljke uključujući korijenje, stabljiku, lišće i cvjetove suše se i koriste u obliku praha u raznim biljnim lijekovima. Inulin je glavna komponenta njezinog korijena koja ima mnoge prehrambene i medicinske namjene. Ako njezin reproduktivni rast nije kontroliran, stabljike vodopije i mesnati korijen mogu narasti do 2 m odnosno 75 cm. Zbog svoje izvrsne prilagodbe na različita tla, sušu, visoke ili niske temperature i otpornosti na bolesti, uzgoj vodopije je vrlo jednostavan.

Datum i vrijeme održavanja: 17. 11. 2023. u 9:45 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Ivona Đuranović završila je sveučilišni preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju 2023. godine. 2023. godine upisala je sveučilišni diplomski studij kemije na istom fakultetu. U sklopu diplomskog studija sudjelovala je u brojnim aktivnostima popularizacije znanosti.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Pasiflora incarnata L.

Predavač: Ema Vlahović, univ. bacc. chem.

Sažetak: Ljubičasta pasiflora (Passiflora incarnata L.), pod drugim nazivom Kristova kruna ili pasionski cvijet, višegodišnja je penjačica iz porodice pasiflora (Passifloraceae). To je jednogodišnja cvjetnica koja može narasti do 4 m, listovi su dugački i tamnozelene te prema vrhu svjetlije boje. Krupni ljubičasto-bijeli cvjetovi se razvijaju pojedinačno u obliku krune, a plod je ovalnog oblika, zeleno-žute boje i mesnat s mnoštvom sjemenki (zbog čega ima i naziv divlja marelica). Od jestivog usplođa pripremaju se vina, likeri i sokovi, a lišće i cvijet se koristi u tradicionalnoj medicini za tinkturu ili čaj. Poznata po svojoj ljepoti, koristi se kao ukrasna i ljekovita biljka u različitim kulturama diljem svijeta. Sadrži brojne aktivne tvari kao što su flavonoidi, pirinski derivati, šećeri, cijanogeni heterozidi, fenolne kiseline, kumarini, steroli i dr. Koristi se kao sedativ, blagi antidepresiv, protiv nesanice, za ublažavanje posljedica posttraumatskog poremećaja i kontroliranje hormonalnih promjena u menopauzi.

Datum i vrijeme održavanja: 17. 11. 2023. u 9:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Ema Vlahović završila je sveučilišni preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju 2023. godine. 2023. godine upisala je sveučilišni diplomski studij kemije na istom fakultetu. U sklopu diplomskog studija sudjelovala je u brojnim aktivnostima popularizacije znanosti.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Primjena i učinci suplementacije Whey proteinom

Predavač: Katarina Grubešić, univ. bacc. chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti što je Whey protein, kakvog je sastava i kako se proizvodi, koja je primjena Whey proteina kao suplementa i koji su učinci suplementacije na zdravlje.  Poseban naglasak stavljen je na primjenu Whey proteina u sklopu treninga te na antioksidacijsko, protuutpalno, antihipertenzivno i antidijabetičko djelovanje ovog suplementa.

Datum i vrijeme održavanja: 10. 11. 2023. u 10:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Katarina Grubešić studentica je diplomskog studija kemije Sveučilišta u Mostaru.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Vitamin C kao antioksidans i prooksidans

Predavač: Magdalena Majstorović, mag. chem.

Sažetak: L-askorbinska kiselina, poznata pod imenom vitamin C, jedan je od najproučavanijih vitamina današnjice zbog izrazito povoljnih učinaka na organizam. Ljudski organizam ne može sintetizirati vitamin C te ga je stoga potrebno svakodnevno unositi hranom putem raznovrsnog voća i povrća. Svakodnevni unos vitamina C u određenoj dozi, ali i intravenozna primjena, predmet je brojnih in vitro i in vivo istraživanja. Takva istraživanja provode se s ciljem utvrđivanja antioksidacijskog i prooksidacijskog učinka ovog vitamina na ljudski organizam. Naime, kao antioksidans, vitamin C neutralizira slobodne radikale na način da im donira vodik i stabilizira ih. Slobodni radikali uzrokuju mnoge bolesti, a upravo vitamin C omogućuje borbu protiv istih. Osim kao antioksidans, u određenim uvjetima djeluje i kao prooksidans jer proizvodi vodikov peroksid koji je citotoksičan. To njegovo svojstvo se koristi u liječenju raka zbog toga jer vodikov peroksid ubija stanice raka bez da čini štetu zdravim stanicama organizma.

Datum i vrijeme održavanja: 10. 11. 2023. u 9:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Magdalena Majstorović završila je sveučilišni preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju 2019. godine. 2023. godine završila je sveučilišni diplomski studij kemije na istom fakultetu. U sklopu diplomskog studija sudjelovala je u brojnim aktivnostima popularizacije znanosti.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A.

Primjena ploda brusnice, Vaccinium sp. L., kao kiselo-baznog indikatora

Predavač: Monika Rubil

Sažetak: Brusnicom se naziva nekoliko vrsta grmolikih biljaka koje pripadaju porodici vrijesova, Ericaceae. Ove biljke su raširene po sjevernoj hemisferi, a poznate su po sjajnim crvenim plodovima bogatima vitaminima i mineralima. Boja ploda govori da se u plodu nalaze spojevi koji bi pri pojedinoj pH vrijednosti mogli dati drugačiju boju, stoga bi plodovi brusnice mogli poslužiti u pripremi prirodnih kiselo-baznih indikatora. U sklopu predavanja prikazani su rezultati pripreme indikatora od svježih plodova brusnice i odabranih otapala (metanol, etanol, aceton, hladna i vruća voda) pripremljene otopine indikatora. Indikatori su se pokazali dugotrajnima, a osim toga imaju i niz drugih prednosti (niska cijena, jednostavna nabava, jednostavna i brza priprema, manja opasnost, manje ili nimalo otpada) te bi se mogli upotrebljavati u nastavi kemije.

Datum i vrijeme održavanja: 24. listopad 2023. u 12:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Monika Rubil završila je sveučilišni preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju 2019. godine. 2023. godine završila je diplomski studij kemije na istom fakultetu. U sklopu diplomskog studija sudjelovala je u brojnim aktivnostima popularizacije znanosti i na nekoliko konferencija.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, prostorija P1.

Usporedba metoda za određivanje organskog ugljika u poljoprivrednim tlima

Predavač: Ladislava Laszlo

Sažetak: U sklopu predavanja prikazani su rezultati ispitivanja provedenog u Centru za tlo, HAPIH Osijek. Metodama mokrog i suhog spaljivanja određene su koncentracije organskog ugljika u poljoprivrednim tlima kako bi se potvrdila usporedivost i podudaranje rezultata dobivenih primjenom tih metoda. U tu svrhu uzorkovano je i analizirano 12 uzoraka na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Određivanje organskog ugljika metodom mokrog spaljivanja temelji se na spaljivanju organske tvari tla pomoću koncentrirane sumporne kiseline i kalijevog bikromata koji služi kao jako oksidacijsko sredstvo. Određivanje organskog ugljika metodom suhog spaljivanja temelji se na spaljivanju uzorka tla u prisutnosti kisika na visokoj temperaturi. Primjenom regresijske analize dokazana je usporednost dviju metoda za određivanje organskog ugljika u poljoprivrednim tlima s koeficijentom determinacije R2 = 0,9619.

Datum i vrijeme održavanja: 20.listopad 2023. u 10:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Ladislava Laszlo završila je sveučilišni preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju 2021. godine. 2023. godine završila je diplomski studij kemije na istom fakultetu. U sklopu diplomskog studija odradila je stručnu praksu i ZZJZ, a radno iskustvo je stekla u Centru za tlo.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, prostorija P3.

Alumni KeMo online predavanje 2023. Otrovi vodozemaca

Predavač: izv.prof.dr.sc. Olga Jovanović Glavaš

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti o otrovima vodozemaca i njihovom podrijetlu, kemijskom sastavu kao i djelovanju na predatore. Naime, upravo su žabe neki od najotrovnijih organizama na svijetu. Također, saznat ćete  o njihovoj važnosti za farmaceutsku industriju, kao i izazovima u njihovoj proizvodnji.

Datum i vrijeme održavanja: 7. srpnja 2023. u 13:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Olga Jovanović Glavaš diplomirala je 2005. godine na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Doktorirala je 2009. godine na Sveučilištu u Braunschweig-u, Njemačka. Od 2013. godine radi na Odjelu za biologiju Sveučilišta u Osijeku. Do sada je objavila preko 20 znanstvenih radova i sudjelovala u preko 15 konferencija. Autor je 2 knjige i 3 poglavlja u knjigama. Područje rada je herpetologija s naglaskom na ekotoksikologiju.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

Alumni KeMo online predavanje 2023. Zaštita i upravljanje vodenim ekosustavima u PP Kopački rit

Predavač: dr. sc.Vlatko Rožac

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti detaljnije o osnovnim karakteristikama Parka prirode Kopački rit i modelu upravljanja ovim rijetkim i vrijednim očuvanim dijelom prirode. Hidrologija Kopačkog rita jedan je od njegovih temeljnih fenomena. Praćenje stanja voda daje uvid u njihovu kakvoću i pritiske koji se pojavljuju prvenstveno pod ljudskim utjecajem. Jednako tako, poznavanje stanja voda u Kopačkom ritu temelj je dobrog upravljanja i pruža mogućnost upravljačkom tijelu uklanja pritisaka u svrhu očuvanja dobrog stanja prirode.

Datum i vrijeme održavanja: 27. lipnja 2023. u 14:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Vlatko Rožac  od 2007. godine radi u Javnoj ustanovi “Park prirode Kopački rit“ gdje radi na stručnim poslovima zaštite prirode. Vodio je brojne projekte vezane za zaštitu prirode u kojima su provedena brojna istraživanja biološke raznolikosti i prirodnih procesa Kopačkog rita. Dao je veliki doprinos poznavanju prirode Kopačkog rita i popularizaciji znanstvenog pristupa u zaštiti prirode te je osmislio i vodio organizaciju 11 simpozija Kopački rit Jučer, danas, sutra. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša upisao je 2012. godine. Doktorirao je 2023. godine obranivši rad „Molekularna edipemiologija cirkovirusa, astrovirusa i avihepadnavirusa u avifauni Kopačkog rita“.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

Alumni KeMo online predavanje 2023.: Radiolitička sinteza magnetskih nanočestica željezovih oksida

Predavač: dr. sc. Ivan Marić

Sažetak: Radiolitička sinteza je atraktivna i ekološki prihvatljiva metoda za sintezu magnetskih nanočestica (NČ) pri sobnoj temperaturi. Prednost ove metode je stvaranje elektrona i drugih redukcijskih vrsta homogeno kroz cijeli uzorak. Za razliku od radiolitičke sinteze NČ plemenitih metala, radiolitička sinteza NČ željezovih oksida rijetko se istražuje. Jedan od razloga je vrlo složena kemija željeza i željezovih iona iz kojih u vodenim sustavima mogu nastati brojne faze. Osim toga, magnetske NČ imaju visoku tendenciju aglomeracije i zbog toga se u sintezi često koriste polimeri koji djeluju kao disperzanti i stabilizatori, a povrh toga imaju i značajnu interakciju s produktima radiolize vode. Stoga će u ovom predavanju biti opisan utjecaj doze g-zračenja, pH i vrste polimera na nastanak magnetskih NČ željezovih oksida te će biti prikazani primjeri radiolitičke sinteze magnetskih hidrogelova i ferofluida u jednom koraku.

Datum i vrijeme održavanja: 31. svibnja 2023. u 15:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Ivan Marić je od 2018. do 2022. bio zaposlen u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju, Instituta Ruđer Bošković u sklopu uspostavnog HrZZ projekta. Njegovo doktorsko istraživanje obuhvaćalo je ispitivanje utjecaja polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica željezovih oksida. Koautor je 19 znanstvenih radova te ukupno 32 usmena i posterska priopćenja. Trenutno je zaposlen kao poslijedoktorand u Laboratoriju za elektrokatalizatore na Kemijskom Institutu u Ljubljani u sklopu centra izvrsnosti za niskougljične tehnologije.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

ONLINE PREDAVANJE 2023.: TALOŽENJE KALCIJEV KARBONATA U UMJETNOJ KRŠKOJ VODI UZ DODATAK OKOLIŠNIH I ANTROPOGENIH MOLEKULA

Predavač: dr. sc. Nives Matijaković Mlinarić

Sažetak: Krški sustavi podložni su utjecaju globalnih promjena, kao što su porast temperature, kisele kiše, povećanje razine ugljikova dioksida te zagađenje. Sedrene barijere su jedna od krških formacija i poznate su širom svijeta po slapovima. Aktivna zaštita sedrenih barijera moguća je na temelju dugotrajnog promatranja i prikupljanja podataka vezanih uz promjene porasta temperature, koncentracije zagađivala te kemijskih i bioloških karakteristika voda. Za istraživanje utjecaja potencijalnih promjena na formiranje sedre u in vitro sustavu potrebno je utvrditi promjenu morfologije i rast kristala za pravovremenu reakciju i aktivnu zaštitu sedrenih barijera. U tu svrhu osmišljen je modelni sustav taloženja kalcijevog karbonata u umjetnoj krškoj vodi koji simulira formiranje sedre u NP Plitvička jezera na temelju terenskog istraživanja provedenog u razdoblju ljeto 2019. – ljeto 2021.

Datum i vrijeme održavanja: 19. svibnja 2023. u 15:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Nives Matijaković Mlinarić od 2015. do 2022. bila je zaposlena u Laboratoriju za procese taloženja, Instituta Ruđer Bošković gdje je ispitivala utjecaj antropogenih i prirodnih molekula na nastanak sedre u Plitvičkim jezerima. Sudjelovala je na 19 konferencija te je koautor 18 znanstvenih radova. Dodijeljeno joj je financiranje HAZU i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju. Od 2022. zaposlena je na Zdravstvenom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani kao voditeljica istraživačkog projekta Marie Sklodowska Curie – Pečat izvrsnosti.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju.  Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

 ONLINE PREDAVANJE 2023.: Važnost matematičkih modela u prevenciji bubrežnih kamenaca

Predavač: dr. sc. Silvija Šafranko

Sažetak: Usmenim izlaganjem će biti prezentirana uloga kalcijevih oksalata u urolitijazi (stvaranje kamenaca u mokraćnom sustavu) te široki potencijal matematičkih modela u predviđanju stvaranja pojedinih hidratnih oblika kalcijevih oksalata koji sudjeluju u procesu patološke biomineralizacije.

Datum i vrijeme održavanja: 16. svibnja 2023. u 10:45 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Silvija Šafranko stekla je zvanje magistre kemije 2018. godine na Odjelu za kemiju Osijek. Tijekom studija, dobitnica je pročelnikove nagrade te dviju Rektorovih nagrada. Godine 2019. zapošljava se kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla“. Bila je neposredni voditelj tijekom izrade šest diplomskih radova i jednog završnog rada te je do sada objavila sveukupno 19 znanstvenih i stručnih radova (od toga 15 citiranih u Current Contents Connect bazi) i 2 poglavlja u knjigama. Sudjelovala je na preko 40 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija. Kao dio tima s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 2022. godine osvaja prve nagrade za osmišljavanje inovativnih prehrambenih proizvoda na EIT Food Challenge Lab Croatia te na natjecanju HACK Startup Village 2022. u organizaciji AgriFood Litva. Članica je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Usmeno izlaganje održat će se online putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

ALUMNI KEMO OKRUGLI STOL 2023.: GDJE SU KEMIČARI?

Alumni KeMo okrugli stol 2023.

Gdje su kemičari? 1. dio

Datum i vrijeme održavanja: 16. svibnja 2023. u 12:00 sati

Trajanje: 60 min + 10 min za pitanja i odgovore

Uvjeti: Sudjelovanje u okruglom stolu je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, predavaonica P3.

Gdje su kemičari? 2. dio

Datum i vrijeme održavanja: 16. svibnja 2023. u 17:00 sati

Trajanje: 60 min + 10 min za pitanja i odgovore

Uvjeti: Sudjelovanje u okruglom stolu je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će se putem Google Meet usluge.

 

GOSTOVANJE INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB:

Razvoj bioaktivnih molekula za tretman neurodegenerativnih bolesti

Predavač: dr.sc. Anita Bosak

Izloženost ljudi postojanim organskim zagađivalima iz okoliša

Predavač: dr. sc. Sanja Stipičević: 

Metali u nama i oko nas    

Predavač: dr. sc. Antonija Sulimanec

Datum i vrijeme održavanja: 16. svibnja 2023. u 10:30 sati

Trajanje predavanja: 60 min + 10 min za pitanja i odgovore

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, predavaonica P3.

 

Izazovi u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Predavač: Tihana Škugor, univ. spec. oecol.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti detaljnije o izazovima uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Osijeku te važnosti sustavne edukacije i informiranja građana.
Datum i vrijeme održavanja: 13. travnja 2023. u 9:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: : Tihana Škugor zaposlena je u Unikomu na radnom mjestu voditeljice službe sustava kvalitete i zaštite okoliša. Više od 18 godina bavi se gospodarenjem otpadom u gradu Osijeku. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja gospodarenja otpadom ali isto tako je uspostavljala primjenu tih propisa u praksi. Autorica je više stručnih radova iz područja gospodarenja otpadom koje je izlagala na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će na Odjelu za kemiju u predavaonici P1.

 

Istraživanje lijekova

Predavač: Ana Rimac, mag. chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti o istraživanju lijekova u sklopu CRO-a (Contract research organization), o Selvita Grupi i što uključuje posao medicinskih kemičara.

Datum i vrijeme održavanja: 12. travnja 2023. u 16:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: : Ana Rimac zaposlena je kao Viši znanstvenik I – medicinski kemičar u Selviti d.o.o. Paralelno pohađa i doktorski studij Medicinske kemije na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Preddiplomski i diplomski studij je završila na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tema diplomskog rada je enantioselektivna desimetracija O-zaštićenih 3-hidroksiglutiranih anhidrida. Sudjelovala je na XXIII. HSKIKI-ju s posterskim priopćenjem naziva „Asymmetric synthesis of protected 3-amino-4-hydroxy-butiric acid“ te je koautor rada objavljenog u časopisu European Journal of Organic Chemistry naslova „Synthesis of GABOB and GABOB-based chiral units possessing distinct protecting groups“.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

Novi kontaminanti u globalnim vodnim resursima

Predavač: prof.dr.sc. Mirna Habuda-Stanić

Sažetak: Voda je neophodna za život, no proteklih godina znanstvenici diljem svijeta primjenom visokosofisticiranim analitičkih tehnika utvrdili su prisutnost pojedinh kemijskih spojeva, poput lijekova, hormona i endokrinih disruptora, u vodenim tijelima koja se koriste kao izvor pitke vode. Iako se većina navedenih kemijskih spojeva u vodama pojavljuje uslijed ljudskih aktivnosti, još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni mehanizmi niti učinci njihovog djelovanja na ljudsko zdravlje. U ovom predavanju biti će navedeni novi kontaminanti i njihovi izvori te će biti objašnjeni mehanizmi kojima se, u cilju zaštite javnog zdravlja, reguliraju koncentracije pojedinih tvari u vodi za piće, kao i izazovi s kojima se pri tome susreću znanstvenici i stručnjaci te nacionalna regulatorna tijela.

Datum i vrijeme održavanja: 23. ožujka 2023. u 9:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić redovita je profesorica na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. Područje interesa su joj zaštita i pročišćavanje voda. Predsjednica je Organizacijskog odbora tri znanstveno-stručna skupa (Voda za sve, Europska GREEN konferencija, Međunarodna studentska GREEN konferencija) te članica nekoliko Povjerenstava pri Ministarstvu poljoprivrede. 2015. godine izabrana je za civilnog stručnjaka za kontaminaciju voda pri NATO-u, a 2021. godine imenovana je edukatorom Europske komisije za program TAIEX u području voda i okoliša. Autorica i koautorica je više desetaka znanstvenih radova iz područja zaštite i pročišćavanja vode. Proteklih godina stručno se usavršavala u Francuskoj, Irskoj, Turskoj, Finskoj, Portugalu, SAD-u i Norveškoj.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima i članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se na Odjelu za kemiju u predavaonici P3.

Novi kvaterni amonijevi spojevi kinuklidin-3-ola i njihov biološki potencijal

Predavač: Linda Mastelić, mag. educ. biol. et chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti o kvaternim amonijevim spojevima, povijesti istraživanja spomenutih spojeva, primjeni te ćete čuti dio istraživanja i rezultata  koji je vezan uz doktorski rad i objavljen u časopisu European Journal of Medicinal Chemistry. Većina doktorske disertacije je izrađena u sklopu HRZZ projekta „Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula“ te u sklopu projekta Adris „Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala“.

Datum i vrijeme održavanja: 7. ožujka 2023. u 16:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Linda Mastelić završila je diplomski studij Biologija i Kemija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, gdje je trenutno zaposlena kao asistent/doktorand na Odjelu za kemiju. Doktorski studij je upisala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Organska kemija te je trenutno na završnoj godini studija i u procesu izrade doktorske disertacije.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

Novi kvaterni amonijevi spojevi kinuklidin-3-ola i njihov biološki potencijal

Predavač: Linda Mastelić, mag. educ. biol. et chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti o kvaternim amonijevim spojevima, povijesti istraživanja spomenutih spojeva, primjeni te ćete čuti dio istraživanja i rezultata  koji je vezan uz doktorski rad i objavljen u časopisu European Journal of Medicinal Chemistry. Većina doktorske disertacije je izrađena u sklopu HRZZ projekta „Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula“ te u sklopu projekta Adris „Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala“.

Datum i vrijeme održavanja: 7. ožujka 2023. u 16:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Linda Mastelić završila je diplomski studij Biologija i Kemija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, gdje je trenutno zaposlena kao asistent/doktorand na Odjelu za kemiju. Doktorski studij je upisala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Organska kemija te je trenutno na završnoj godini studija i u procesu izrade doktorske disertacije.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

Fermentacija je možda bila bolji izum od vatre (David Rains Wallace)

Predavač: Veronika Caha, mag. chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti što se svakodnevno događa u kontrolnom laboratoriju Pivovare Daruvar. Bit će prikazani načini uzorkovanja i metode, odnosno sustav kontrole kvalitete koje se primjenjuje u kontroli sirovina od kojih se pivo proizvodi te u konačnici i finalnog proizvoda – piva. Na ovom predavanju imat ćete priliku čuti o problematici kojom se bavi projekt „Gospodarenje otpadom i nusproizvodima u Pivovari Daruvar“.

Datum i vrijeme održavanja: 23. veljače 2023. u 16:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Veronika Caha diplomirala je kemiju na Odjelu za kemiju u Osijeku. Trenutno je zaposlena kao laborant u Pivovari Daruvar. Sudjeluje na „Projektu gospodarenja otpadom i nusproizvodima u Pivovari Daruvar“. Veronika je upisala stručno usavršavanje na Visokoj školi za sigurnost za stručnjaka za zaštitu okoliša.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

Skenirajući elektronski mikroskop

Predavač: Marija Mirosavljević, mag. chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku vidjeti kako teče jedan dan na Institutu Ruđer Bošković, u laboratoriju za funkcionalne materijale gdje se znanstvenici bave materijalima kao što su staklo, staklo keramika, keramika ionske tekućine i ionogelovi. Uz to, bit će predstavljen skenirajući elektronski mikroskop zajedno s energetsko disperzivnom spektroskopijom,  njihov princip rada te različiti uzorci koji se snimaju.

Datum i vrijeme održavanja: 26. siječnja 2023. u 16:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Marija Mirosavljević diplomirala je kemiju na Odjelu za kemiju u Osijeku. Trenutno je zaposlena kao stručni suradnik na IRI2 projektu naziva ”Razvoj testa na osnovi nukleinskih kiselina za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitetu vode” na Zavodu za kemiju materijala na Institutu Ruđer Bošković.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

Biorazgradljivi hidrogelovi kao nosači lijeka pri liječenju tumora kosti

Predavač: Luka Dornjak, mag. chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti detaljnije o problematici kojom se bavi projekt „Pametni sustavi za dostavu lijeka pri liječenju tumora kosti“, faze koje uključuje, dosadašnja saznanja i rezultate te buduće aktivnosti. Detaljnije će biti iznijeti rezultati dobiveni na staničnim kulturama, a koji su predmet istraživanja doktorske disertacije predavača. Bit će predstavljene različite metode analize (FTIR, XRD, EDS, SEM, ICP-MS), a isto tako i biološke karakteristike kao je citotoksičnost. Također, provedena su istraživanja koja ukazuju na potencijal primjene biomedicini kao potencijalni biorazgradljivi sustavi za dostavu lijeka i simultanu revaskularizaciju i regeneraciju tkiva.

Datum i vrijeme održavanja: 14. prosinca 2022. u 16:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Luka Dornjak zaposlen je kao asistent-doktorand Hrvatske Zaklade za znanost na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. U cilju znanstvenog usavršavanja boravio je u Francuskoj. Do sada je objavio 2 znanstvena rada. Rezultate svojih istraživanja prezentirao je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u obliku posterskih priopćenja.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

2021. PAULA MIHALJEVIĆ-JURIĆ

 

2021. TATJANA ŠAFARIK