Doktor opće medicine

Za redovite studente prve godine sveučilišnog prijediplomskog studija Kemija obvezan je sistematski pregled. Sistematski pregled se obavlja u Zavodu za javno zdravstvo, Služba za školsku medicinu, Drinska ulica 8, 31000 Osijek.

Liječnica nadležna Odjela za kemiju je:

Vesna Buljan, dr. med. specijalist školske medicine

tel: 031 225 751

e-mail: zz-skolska-medicina-01-os@zzjzosijek.hr

radno vrijeme ambulante: srijeda od 14:00 do 19:00 sati

ambulanta br. 35

Svi redovni studenti imaju pravo na besplatnu policu osiguranja. Studenti koji imaju zdravstvenu iskaznicu od strane HZZO-a, mogu ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu u bilo kojem domu zdravlja. Međutim kao prvi korak preporučuje se javljanje u ambulantu za studente, u kojoj se može dobiti savjet liječnika.