Općenito o prijediplomskom studiju

Trajanje studija: 3 godine, 6 semestara

Ukupno: 180 ECTS bodova

Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kemije (univ. bacc. chem.)

Voditelji godišta:

  1. godina – doc. dr. sc. Anamarija Stanković
  2. godina – doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik
  3. godina- doc. dr. sc. Ana Amić

Program studija [PDF]