Informacije

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

CEEPUS je Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije. Program podržava mobilnost nastavnika te studenata prijediplomskog, diplomskog, poslijediplomskog i doktorskog studija. Kroz CEEPUS studenti i nastavnici svih javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti mobilnost u jednoj od 15 zemalja Srednje i Istočne Europe koje sudjeluju u programu uz Hrvatsku (Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija).

Program CEEPUS prvenstveno promiče mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mreže su partnerstva srodnih ili komplementarnih visokih učilišta iz više zemalja. https://www.ampeu.hr/novosti/mobilnost-unutar-ceepus-mreze

Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri). https://www.ampeu.hr/novosti/mobilnost-izvan-ceepus-mreza

Odjel za kemiju u CEEPUS programu je od 2022. godine kao član mreže RO-0010-11-1617 – Teaching and Learning Bioanalysis u kojoj osim Hrvatske sudjeluju Austrija, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Bugarska, Moldavija, Kosovo i Makedonija. Mreža trenutno sadrži 21 sudjelujuću instituciju i ima dvadeset četiri godine dugu povijest. Glavna aktivnost je razmjena znanja stečenog u bioanalitičkom području u istraživačkom i obrazovnom radu među partnerskim institucijama.

 

Koordinator za CEEPUS na Odjelu za kemiju:

izv. prof. dr. sc. Marija Jozanović

mjozanovic[at]kemija.unios.hr

T: +385 (0)31 399 970

 

Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10000 Zagreb

T: +385 (0)1 555 7855

e-mail: ceepus@mobilnost.hr

 

VIŠE INFORMACIJA O CEEPUS PROGRAMU

https://www.ampeu.hr/ceepus

https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/ceepus

https://www.ceepus.info/