Vijeće Odjela

Uprava Odjela za kemiju

Pročelnica Odjela za kemiju
izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić
Email: eakovac[at]kemija.unios.hr

Zamjenica pročelnice Odjela za kemiju za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik
Email: msgajdosik[at]kemija.unios.hr

Zamjenica pročelnice Odjela za kemiju za znanost
izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović Kosanović
Email: mmkosanov[at]kemija.unios.hr

Tajnik Odjela za kemiju
Igor Arežina, mag. iur.
Email: iarezina[at]kemija.unios.hr

Vijeće Odjela za kemiju

Redoviti profesor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Izvanredni profesori: izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić,  izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović, izv. prof. dr. sc. Vlatka Gvozdić, izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Balić, izv. prof. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik

Docenti: doc. dr. sc. Olivera Galović,  doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji,  doc. dr. sc. Marija Jozanović, doc. dr. sc. Brunislav Matasović, doc. dr. sc. Ana Amić, doc. dr. sc. Anamarija Stanković, doc. dr. sc. Mateja Budetić

Predstavnik suradnika: Milenko Korica, mag. educ. chem., dr. sc. Marija Paurević

Predstavnici studenata: Sara Goman, Arijana Hamzić

Predstavnik ostalih zaposlenika: Zoran Šimić, mag. oec.

Tajnik Odjela za kemiju: Igor Arežina, mag. iur.