Ustroj Odjela

Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu
kemiju

Predstojnica zavoda: doc. dr. sc. Olivera Galović, docentica

izv. prof. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, 
izvanredna profesorica i zamjenica pročelnice za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Marija Jozanović, izvanredna profesorica i  zamjenica pročelnice za znanstvenoistraživačku djelatnost
prof. dr. sc. Igor Đerđ, redoviti profesor
izv. prof. dr. sc.  Mirela Samardžić, izvanredna profesorica
doc. dr. sc. Ana Amić, docentica
doc. dr. sc. Mateja Budetić, docentica
doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, docent
dr. sc. Andrea Dandić,  viša asistentica 
dr. sc. Marija Paurević, viša asistentica
dr. sc. Jelena Brdarić Kosanović, viša asistentica
Ivana Sarić, laborantica

Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Brunislav Matasović, izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, izvanredna profesorica i pročelnica Odjela
izv. prof. dr. sc. Tomislav Balić, izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Vlatka Gvozdić, izvanredna profesorica
izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović, izvanredna profesorica 
doc. dr. sc. Anamarija Stanković, docentica
dr. sc. Jelena Kojčinović, viša asistentica
Dalibor Tatar, mag. chem., asistent, zamjena za dr.sc. Jelenu Kojčinović
Nikolina Filipović, mag. educ. chem., asistentica
Dominik Goman, mag. chem., asistent
Milenko Korica, mag. educ. chem.,asistent
Ivana Balić, prof. biologije i kemije, stručna savjetnica
Stjepan Šarić, mag. chem., viši laborant
Željka Maduna, laborantica

Odsjek u središnjoj službi – tajništvo

Hrvoje Vrkić, dipl. iur., voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske, stručne i administrativne poslove

Podosjek/Ured za financijsko-računovodstvene poslove
Zoran Šimić, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka/Ureda za financijsko-računovodstvene poslove
Bojana Pejić, bacc. kulture,  medija i menadžmenta, voditeljica odsjeka (Ureda za izdatke zaposlenika)

Odjeljak/Ured za studije i studente
Kasandra Šincek, mag. informatol., voditeljica Odjeljka/Ureda za studije i studente
Kristina Jelkić, stručna referentica za studentska pitanja

Odjeljak/Ured za informatiku i računalnu mrežu
Tatjana Šajatović, prof. fizike i politehnike, stručna suradnica za informatičke poslove

Odjeljak/Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Sanja Petrušić, mag. ing. techn. aliment., voditeljica Odjeljka/Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju

Ured pročelnika
Sandra Kalinović, voditeljica (šef) odsjeka/Ureda pročelnika

Odsjek/ Ured za tehničke i pomoćne poslove
Josip Ivanković, ostala radna mjesta III. vrste/domar
Luka Mandić, ostala radna mjesta III. vrste/domar
Ivana Hrgovčić, ostala radna mjesta IV. vrste/spremačica
Katica Bagarić, ostala radna mjesta IV. vrste/spremačica