Ishodi učenja studijskog programa- Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički

Ishodi učenja na razini studijskog programa:

  • Upravljati učenjem, poučavanjem, vrednovanjem te samovrednovanjem kao sastavnim dijelom učenja i poučavanja.
  • Preispitati okolinu za učenje i način upravljanja razredom u kojem svaki učenik ostvaruje obrazovni razvoj i razvoj osobnog potencijala.
  • Procijeniti i provjeriti osobne mogućnosti za sudjelovanje u timovima koji se bave istraživanjima u području prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih znanosti i znanosti iz područja odgoja i obrazovanja.
  • Vrednovati provođenje kemijskog istraživanja (od nacrta eksperimenta, njegove provedbe, do kvantitativne obrade podataka i donošenja zaključaka).
  • Podržati stručna, metodička i pedagoška znanja interpretacijom rezultata znanstvenog istraživanja.
  • Pridonijeti prirodoslovnom opismenjavanju istraživačkim radom te korištenjem stručne i znanstvene literature.
  • Upravljati odgovarajućom opremom i uređajima u kemijskim laboratorijima.
  • Vrednovati svoje programe za unaprjeđenje osobnog profesionalnog razvoja.