SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

O D J E L  Z A  K E M I J U

Ulica cara Hadrijana 8/A, HR-31000 Osijek
Tel.: +385 31 399 950

Odjel za kemiju

OBAVIJESTI
 • Sveučilište u Tokiju (School of Science) pokrenulo program pod nazivom Global Science Course (GSC). Time je po prvi puta u povijesti Sveučilišta u Tokiju 2014. godine pokrenut program prihvata stranih preddiplomskih studenata na treću godinu studija prirodnih znanosti, pri čemu se cjelokupni program održava na engleskom jeziku. Program podrazumijeva financijsku potporu i smještaj, a za akademsku godinu 2014 - 2015 program je raspoloživ samo za odsjek kemije.
  Detalje pogledajte ovdje. [PDF]
   
 • Odluku o linearnom modelu studiranja (plaćanju školarine). možete pogledati ovdje. [PDF]
   
 • Novi broj telefona referade Odjela za kemiju : 031 / 399 - 967
  Radno vrijeme studentske referade je od 8:00h do 12:00h
  Mole se studenti da se pridržavaju radnog vremena.
  Kontakt mail referade je referada[at]kemija.unios.hr
   

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 20. travnja 2005. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanjem Odjela za kemiju, a u kolovozu 2005. Odjel za kemiju je registriran pri Trgovačkom sudu u Osijeku kao samostalna znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Osijeku. Među najznačajnijim djelatnostima Odjela su visoko obrazovanje i znanstveno-istraživački rad u znanstvenom polju kemije.

Odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 26. lipnja 2007., Odjel za kemiju dobio je Dopusnicu za izvođenje Preddiplomskog sveučilišnog studija kemije te odlukom od 19. lipnja 2009. Dopusnicu za izvođenje Diplomskog sveučilišnog studija kemije.