Vijesti
Studentska anketa
Brošura Odjela

Odjel za kemiju

Brošura [PDF]

Video Odjela
Ponuda poslova
Popularizacija znanosti
Novi izvrsni radovi

Objavljen rad u časopisu International Journal of Molecular Sciences

Znanstvenici s Odjela za kemiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik i izv. prof. dr. sc. Vlatka Gvozdić te studentica Diplomskog sveučilišnog studija Kemija na Odjelu za kemiju, Antonia Vicić, u suradnji sa znanstvenicima s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (doc. dr. sc. Lidija Begović i doc. dr. sc. Selma Mlinarić) i Poljoprivrednog instituta u Osijeku (dr.sc. Vlatko Galić) objavili su znanstveni rad u časopisu International Journal of Molecular Sciences (IF = 6.208) pod nazivom: „Effect of Prolonged Photoperiod on Light-Dependent Photosynthetic Reactions in Cannabis“.
Časopis International Journal of Molecular Sciences objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja iz područja biokemije i molekularne biologije.

poveznica: (1)

pročitaj više

Objavljen rad u časopisu Materials

Znanstvenici Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, asistentica Jelena Brdarić, mag. educ. chem. kao dopisni (corresponding) autor, prof. dr. sc Berislav Marković, doktorand Dalibor Tatar, mag. chem. i asistentica Nikolina Filipović, mag. educ. chem. u suradnji sa znanstvenicima s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku asistentom Ivanom Vrdoljak, izv. prof. dr. sc. Ivanom Miličević i prof. dr. sc. Damirom Varevcem i Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek prof. dr. sc. Slavkom Rupčićem i izv. prof. dr. sc. Vanjom Mandrić te znanstvenicima sa Sveučilišta u Segedinu (prof. dr. sc. Akos Kukovecz i dr. sc. Imre Szenti) objavili su rad pod nazivom: “The Effect of Different Nanomaterials Additions in Clay-Based Composites on Electromagnetic Transmission” u časopisu Materials (IF = 3,748). Rad je izrađen u okviru zajedničkog projekta Z2GRADE (KK.01.1.1.04.0105.) financiranog od EU Operativnog programa konkurentnosti i kohezije.

poveznica: (1)

pročitaj više

Objavljen rad u časopisu Construction and Building Materials

Znanstvenici Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc Berislav Marković, asistentice Jelena Brdarić, mag. educ. chem. i Nikolina Filipović, mag. educ. chem. u suradnji sa znanstvenicima s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Ivankom Netinger Grubeša, izv. prof. dr. sc. Marijanom Hadzima Nyarko i izv. prof. dr. sc. Hrvojem Krstićem te znanstvenicima sa Sveučilišta u Segedinu (prof. dr. sc. Akos Kukovecz i dr. sc. Imre Szenti) objavili su rad pod nazivom: “Potential of Fruit Pits as Aggregate in Concrete” u časopisu Construction and Building Materials (IF = 7,693).

poveznica: (1)

pročitaj više

Objavljen rad u časopisu Food Chemistry

Znanstvenici Odjela za kemiju dr. sc. Mateja Budetić, izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić, dr. sc. Andrea Dandić, Pavo Živković, mag. chem. i doc. dr. sc. Aleksandar Széchenyi te bivši student Odjela za kemiju, Karlo Bubnjar, mag. chem. u suradnji s dr. sc. Lászlóm Kiss (Odjel za organsku i farmakološku kemiju Sveučilišta u Pečuhu, Istraživački centar János Szentágothai u Pečuhu) objavili su znanstveni rad u časopisu Food Chemistry (IF = 7.514) pod nazivom: „A new sensor for direct potentiometric determination of thiabendazole in fruit peels using the Gran method“

poveznica: (1)

pročitaj više

Objavljen rad u časopisu Sensors

Znanstvenici Odjela za kemiju dr. sc. Andrea Dandić, doc. dr. sc. Marija Jozanović, doc. dr. sc. Aleksandar Széchenyi, dr. sc. Mateja Budetić i izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić te studentica Diplomskog sveučilišnog studija Kemija na Odjelu za kemiju, Ivana Novak i doktorandica Doktorske škole kemije Sveučilišta u Pečuhu, Iva Pukleš, mag. chem., objavili su znanstveni rad u časopisu Sensors (IF = 3.576) pod nazivom: „A New, MWCNT-Based, Solid-State Thiabendazole-Selective Sensor“

poveznica: (1)

pročitaj više

Objavljen rad u časopisu Advanced Sustainable Systems

Znanstvenici s Odjela za kemiju, doktorand Dalibor Tatar, mag. chem, dr. sc. Jelena Kojčinović i prof. dr. sc. Igor Đerđ kao dopisni (corresponding) autor, objavili su rad „Band gap Engineering in Novel Fluorite-Type Rare Earth High-Entropy Oxides (RE-HEOs) with Computational and Experimental Validation for Photocatalytic Water Splitting Applications“ u časopisu Advanced Sustainable Systems (IF = 6.271) izdavača Wiley. Istraživanje je provedeno u suradnji s znanstvenicima sa Sveučilišta u Exeteru (Velika Britanija) te Sveučilišta u Giessenu (Njemačka). Ovaj znanstveni rad opisuje sintezu i primjenu visokoentropijskih oksida u fotokatalitičkoj reakciji razgradnje organskih bojila te fotoelektrokemijskoj proizvodnji vodika iz vode. Istraživanje je provedeno kao dio projekta Hrvatske zaklade za znanost čiji je voditelj prof. Đerđ, a pod nazivom „ Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstva sustava CeO– ZrO2“ – SREMPOREPROCEZIS (PZS-2019-02-2467). Navedeni projekt je aktivan od 01.10.2019. godine te je do sada uspješno obajvljeno 3 znanstvena rada citiranih u bazi podataka Web of Science Core Collection.

poveznica: (1)

pročitaj više

Objavljen rad u časopisu Materials Chemistry Frontiers

Znanstvenici s Odjela za  kemiju, poslijedoktorandica dr.sc. Jelena Kojčinović kao prvi autor, doktorand Dalibor Tatar, mag. chem. i prof. dr. sc. Igor Đerđ kao dopisni (corresponding) autor, objavili su rad „Nanocrystalline triple perovskite compounds A3Fe2BO9 (A = Sr, Ba; B = W, Te) with ferromagnetic and dielectric properties for triboelectric energy harvesting“ u časpisu Materials Chemistry Frontiers (IF = 6.482) izdavača Royal Society of Chemistry (RSC). Istraživanje je provedeno u suradnji sa znanstvenicima s Daegu Gyeongbuk Instituta za znanost i tehnologiju (Južna Koreja), Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Sveučilišta u Braunschweigu (Njemačka) i Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu.

poveznica: (1)

pročitaj više

Znanstvenici s Odjela za kemiju ispitali su inkluziju štetnih i korozivnih plinova u porozni organski materijal. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Microporous and Mesoporous Materials

Znanstvenici s Odjela za kemiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Milenko Korica, Ivana Balić i Tomislav Balić u suradnji sa znanstvenicima s Južnoafričkog Sveučilišta Stellenbosch (L. van Wyk , D. van Heerden , V. Nikolayenko, L. J. Barbour) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (T. Jednačak i I. Đilović) objavili su znanstveni članak u časopisu Microporous and Mesoporous Materials (IF=5,545) pod naslovom: „Inclusion of CO2, NH3, SO2, Cl2 and H2S in porous N4O4-donor macrocyclic Schiff base

poveznica: (1)

pročitaj više

Objavljen rad u specijalnom izdanju časopisa Molecules

Znanstvenici Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Igor Đerđ, izv. prof. dr. sc Berislav Marković, doc. dr. sc. Aleksandar Széchenyi, dr. sc. Jelena Kojčinović te doktorand Dalibor Tatar, mag. chem, objavili su rad pod nazivom: “Sol-Gel Synthesis of Ceria-Zirconia-Based High-Entropy Oxides as High-Promotion Catalysts for the Synthesis of 1,2-Diketones from Aldehyde”.

poveznica: (1)

pročitaj više

Objavljen rad u časopisu Reviews in Analytical Chemistry

Znanstvenici Odjela za kemiju Andrea Dandić, mag. chem., doc. dr. sc. Marija Jozanović, doc. dr. sc. Aleksandar Széchenyi, dr. sc. Mateja Budetić* i izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić* te bivše studentice Katarina Rajkovača, mag. chem. i Iva Pukleš, mag. chem. objavili su pregledni članak u časopisu Reviews in Analytical Chemistry (IF = 3.067) pod nazivom: „Review of characteristics and analytical methods for determination of indomethacin“

poveznica: (1)

pročitaj više