SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

O D J E L  Z A  K E M I J U

Ulica cara Hadrijana 8/A, HR-31000 Osijek
Tel.: +385 31 399 950

Odjel za kemiju

OBAVIJEST
 • POHVALA STUDENTIMA!
  Uprava Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ovim putem pohvaljuje naše studentice i studente: Jelenu Budimčić, Marka Ivića, Milenka Koricu, Ljiljanu Bečvardi, Jelenu Bijelić, Mateja Dobrića, Mateju Drulak, Doru Harangozo, Tatjanu Šafarik i Mariju Škobić za vrlo uspješno održana i zapažena predavanja, radionice te za izradu postera u sklopu ovogodišnjeg Festivala znanosti.
  Prvenstveno zahvaljujući zalaganju i energiji studentica i studenata, na Festivalu je predstavljen i naš Odjel. Također se zahvaljujemo našim asistenticama Mariji Štivojević i Oliveri Galović koje su sve koordinirale. Ujedno zahvaljujemo i svima ostalima koji su pomogli na bilo koji način uspješnom predstavljanju našeg Odjela.
   
 • Odluku o linearnom modelu studiranja (plaćanju školarine). možete pogledati ovdje. [PDF]
   
 • Novi broj telefona referade Odjela za kemiju : 031 / 399 - 967
  Radno vrijeme studentske referade je od 8:00h do 12:00h
  Mole se studenti da se pridržavaju radnog vremena.
  Kontakt mail referade je referada.kemija[at]kemija.unios.hr
   

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 20. travnja 2005. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanjem Odjela za kemiju, a u kolovozu 2005. Odjel za kemiju je registriran pri Trgovačkom sudu u Osijeku kao samostalna znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Osijeku. Među najznačajnijim djelatnostima Odjela su visoko obrazovanje i znanstveno-istraživački rad u znanstvenom polju kemije.

Odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 26. lipnja 2007., Odjel za kemiju dobio je Dopusnicu za izvođenje Preddiplomskog sveučilišnog studija kemije te odlukom od 19. lipnja 2009. Dopusnicu za izvođenje Diplomskog sveučilišnog studija kemije.