SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

O D J E L  Z A  K E M I J U

Ulica cara Hadrijana 8/A, HR-31000 Osijek
Tel.: +385 31 399 950

Odjel za kemiju

OBAVIJESTI

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 20. travnja 2005. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanjem Odjela za kemiju, a u kolovozu 2005. Odjel za kemiju je registriran pri Trgovačkom sudu u Osijeku kao samostalna znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Osijeku. Među najznačajnijim djelatnostima Odjela su visoko obrazovanje i znanstveno-istraživački rad u znanstvenom polju kemije.

Odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 26. lipnja 2007., Odjel za kemiju dobio je Dopusnicu za izvođenje Preddiplomskog sveučilišnog studija kemije te odlukom od 19. lipnja 2009. Dopusnicu za izvođenje Diplomskog sveučilišnog studija kemije.