O nama

  • Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera teži biti nacionalno i internacionalno prepoznatljiva institucija za napredan znanstvenoistraživački rad i edukaciju iz kemije i srodnih disciplina obrazujući kadar sposoban da se uhvati u koštac sa svim, brzo promjenjivim, izazovima tehnološkog razvoja.
  • Misija Odjela za kemiju je kreiranje i održavanje programa izvrsnosti u svim područjima istraživanja, obrazovanja i javnog servisa iz područja kemije i srodnih disciplina.
  • Kontinuirano održavati i razvijati vrhunsku znanost i edukacijske standarde. Privlačiti izuzetne diplomirane studente. Osiguravati inovativnu i kreativnu nastavu za prijediplomske i poslijediplomske studente. Održavati visoki nivo komunikacije s najširom publikom u cilju popularizacije kemije. Obučavati studente o vrijednostima multidisciplinarnog pristupa razmišljanju ukazujući im na edukacijske i istraživačke mogućnosti između kemije i drugih područja znanosti.

Općenito o studiju:

Odjel za kemiju osnovan je kao samostalna znanstveno-nastavna jedinica, u kolovozu 2005., a nastavak je dugogodišnje tradicije studija kemije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studij je usklađen prema zahtjevima iz Bologne i moderniziran u pristupu nastavi kako bi se postigla veća efikasnost studiranja i kompatibilnost sa studijima kemije u Europi.

    

Najznačajnije djelatnosti Odjela su:

  • visoko obrazovanje,
  • znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju kemije,
  • istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima,
  • izvedba znanstvenih, stručnih, primjenskih i razvojnih projekata u znanstvenom polju kemije.

BROŠURA ODJELA