SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

O D J E L  Z A  K E M I J U

Ulica cara Hadrijana 8/A, HR-31000 Osijek
Tel.: +385 31 399 950

Odjel za kemiju

OBAVIJEST
 • Odluk​a Ministra o isplati stipendije redovitim studentima studentima na poplavljenim područjima Vukovarsko-Srijemske županije​. (prilog)​
  Prijava za stipendiju podnosi se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Upravi za visoko obrazovanje, na posebnom obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva (www. mzos.hr). Preuzmite obrazac.
  Prijave se podnose od dana objave odluke na internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta do zaključno 30. rujna 2014. godine.
   
 • Odluku o linearnom modelu studiranja (plaćanju školarine). možete pogledati ovdje. [PDF]
   
 • Novi broj telefona referade Odjela za kemiju : 031 / 399 - 967
  Radno vrijeme studentske referade je od 8:00h do 12:00h
  Mole se studenti da se pridržavaju radnog vremena.
  Kontakt mail referade je referada.kemija[at]kemija.unios.hr
   

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 20. travnja 2005. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanjem Odjela za kemiju, a u kolovozu 2005. Odjel za kemiju je registriran pri Trgovačkom sudu u Osijeku kao samostalna znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Osijeku. Među najznačajnijim djelatnostima Odjela su visoko obrazovanje i znanstveno-istraživački rad u znanstvenom polju kemije.

Odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i športa od 26. lipnja 2007., Odjel za kemiju dobio je Dopusnicu za izvođenje Preddiplomskog sveučilišnog studija kemije te odlukom od 19. lipnja 2009. Dopusnicu za izvođenje Diplomskog sveučilišnog studija kemije.