Aktivnosti: Radionice

Alumni KeMo radionica Dobra proizvođačka praksa osnovna je norma za proizvodnju lijekova i upravljanje kvalitetom

Autor: Joud Kassab, mag. chem.

Mjesto i vrijeme održavanja:

Yasenka d.o.o. (Dvanaest redarstvenika 2/c, Vukovar)

27.3. 2023. u 10:00 h

Prijave: https://forms.gle/pESiUMd7omdUxXn67


Alumni KeMo radionica Priprema vode za ljudsku potrošnju te obrada otpadne tehnološke vode iz mesne industrije

Autor: Ana Sluganović, mag. ing. proc.

Mjesto i vrijeme održavanja:

Prosciutto Pannonico d.o.o., Pogon za proizvodnju pršuta  (Prstenova 4, Čepin)

26. 4. 2023. u 10:00 h

Prijave: https://forms.gle/u8KTNPUyD11sTHU26


Alumni KeMo radionica „Dobra laboratorijska praksa – siguran i kvalitetan rad u analitičkom laboratoriju“

Autor: Ivana Zegnal, dipl. ing. preh. teh.

Mjesto i vrijeme održavanja:

Centar za tlo (Vinkovačka cesta 63c, Osijek)

22. 5. 2023. u 10:00 h

Prijave: https://forms.gle/W98htWXTDDWrDDze7


Alumni KeMo radionica Proizvodnja filter čajeva po IFS standardu za kvalitetu i sigurnost hrane

Autor: Lovorka Lovrić-Kurbanović

Mjesto i vrijeme održavanja:

Agristar d.o.o. (Josipa Kozarca 31, Tenja)

5. 6. 2023. u 10:00 h

Prijave: https://forms.gle/TtTsGqQYVfTAB3hM7