Misija i vizija

Kemija se često navodi kao centralna znanost jer povezuje fiziku i matematiku, biologiju i medicinu, kao i znanosti o Zemlji (Earth sciences) i znanost o okolišu. Poznavanje prirode kemikalija i kemijskih procesa omogućava uvid u mnoštvo fizikalnih i bioloških fenomena.

Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera ima odgovornu znanstvenu, stručnu, odgojnu i društvenu ulogu u regiji i u Hrvatskoj.

Odjel za kemiju postaje sve više prepoznatljiv u domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim krugovima. Nova koncepcija sveučilišta u svjetskim razmjerima, gdje sveučilište od prvobitno intelektualnog, potom znanstvenog prelazi u fazu inovativnog sveučilišta, otvara velike mogućnosti Odjelu za kemiju da aktivno sudjeluje u budućem ekonomskom i društvenom razvitku Hrvatske i Europe, a koja će biti orijentirana  na znanju orijentiranoj, konkurentnoj ekonomiji. To se može postići jedino ulaganjem u kvalitetno obrazovanje kemičara bez obzira da li su ovi edukativnog, znanstvenoistraživačkog ili inženjerskog profila.

Znanje kemije neizostavno je traženo u nizu srodnih disciplina uključujući medicinu, farmaciju, nuklearnu medicinu, molekularnu biologiju, biotehnologiju, kemijsku i prehrambenu tehnologiju, poljoprivredu, građevinarstvo, farmakologiju, toksikologiju, industriju papira, upravljanju opasnim otpadom, konzervatorske djelatnosti i niz drugih.

Kako znanje kemije nudi mnoga znanja i vještine neophodne za brze promjene koje se događaju u znanosti i tehnologiji, za očekivati je da kemičari i biokemičari i dalje budu kontinuirano traženi.

 

VIZIJA

Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera teži da bude nacionalno i internacionalno prepoznatljiva institucija za napredan znanstvenoistraživački rad i edukaciju iz kemije i srodnih disciplina obrazujući kadar sposoban da se uhvati u koštac sa svim, brzo promjenjivim, izazovima tehnološkog razvoja u ovom stoljeću.

 

MISIJA

Misija Odjela za kemiju je kreiranje i održavanje programa izvrsnosti u svim područjima istraživanja, obrazovanja i javnog servisa iz oblasti kemije i srodnih disciplina.

Naši su ciljevi:

  1. Kontinuirano održavati i razvijati vrhunsku znanost i edukacijske standarde.
  2. Privlačiti izuzetne diplomirane studente.
  3. Osiguravati inovativnu i kreativnu nastavu za dodiplomske i poslijediplomske studente.
  4. Održavati visoki nivo komunikacije s najširom publikom u cilju popularizacije kemije.
  5. Obučavati studente o vrijednostima multidisciplinarnog pristupa razmišljanju ukazujući im na edukacijske i istraživačke mogućnosti između kemije i drugih područja znanosti.