PRVI DODATNI NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 KRATKOROČNE MOBILNOSTI STUDENATA

U okviru ERASMUS+ PROJEKTA 2023-1-HR01-KA131-HED-000122159, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 10. svibnja 2024. objavljuje Prvi dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije sa svrhom realizacije kratkoročne mobilnosti.

Vrste kratkoročnih mobilnosti su kombinirana mobilnost u svrhu studijskog boravkakombinirani intenzivni programi (Blended Intensive Programmes – BIPs), i kratke stručne prakse.
Dužina razdoblja fizičke mobilnosti za kratkoročnu mobilnost (studij ili praksa) je najmanje 5 dana, a najduže 30 dana.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju odobrenih kratkoročnih mobilnosti je 13. svibnja 2024. – 31. srpnja 2025.

Mobilnost se može organizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska).
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu kratkog studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.

Prijava za kratkoročnu mobilnost studenata sadržava obvezne dokumente
1. DOMOVNICA (ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE) ILI DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE,
2. POTVDA O STATUSU STUDENTA,
3. PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA SA SVIH RAZINA STUDIJA (PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI), te

4. dodatne dokumente za dokazivanje statusa studenta s manje mogućnosti za odobravanje dodatne financijske potpore.

UPUTE ZA STUDENTE SASTAVNI SU DIO PREDMETNOG NATJEČAJA. Prijavom na ovaj natječaj, studenti izjavljuju da su pročitali i razumjeli informacije i pravila predmetnog natječaja i Erasmus+ programa, kako je navedeno u Uputama za studente.

Natječaj je otvoren kontinuirano do popunjavanja dostupnih kvota i utroška dostupnih financijskih sredstava.

Studenti se na ovaj natječaj prijavljuju putem ONLINE OBRASCA ZA PRIJAVU

 

Kontakt za dodatne informacije

tel: 031 224 127

e-mail: erasmus@unios.hr

 

**

OBRASCI ZA PROVEDBU MOBILNOSTI

Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute

Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute

*Napomena: Learning Agreement for Studies popunjava se isključivo preko online platforme na koju se potrebno registrirati/prijaviti putem linka: https://learning-agreement.eu/ , dok se Learning Agreement for Traineeships popunjava u Word dokumentu i šalje na potpis koordinatorima putem e-maila.

 

**

Obavijest o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja te detaljnije informacije o obradi osobnih podataka, pristupu podacima i zaštićenosti podataka nalaze se u dokumentu Upute za studente te na poveznici: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement.

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb. Erasmus+ program sufinancira Europska unija.