Karijerni korzo

Zbog najavljenje loše vremenske prognoze Karijerni korzo premiješta se na drugu lokaciju, prizemlje Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1, Osijek.