Svečana promocija Odjela za kemiju

U petak, 3. ožujka 2023. godine održana je Svečana promocija Odjela za kemiju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti. Na promociji Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Vlado Guberac promovirao je 6 magistara edukacije kemije, 15 magistara kemije i 22 sveučilišna prvostupnika kemije. Pročelnica Odjela za kemiju, izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić dodijelila je promoviranim magistrima edukacije kemije i magistrima kemije pristupnicu i jednogodišnje članarine u Hrvatskom kemijskom društvu.

Predstavnik sveučilišnih prvostupnika Dominik Tadić i predstavnica magistara kemije Darija Glavašević Arbutina održali su govore zahvale u ime promoviranih studenata.

Promovirani sveučilišni prvostupnici (univ. bacc. chem.) : Andrijanić Luka; Bolješić Petra; Cepanec Matija; Čavlek Aleksandra; Dimitarević Rea; Dražić Ena; Duković Iva; Glavaš Dora; Groznica Nikolina; Hamzić Arijana; Jezidžić Anđela; Jozić Rajna Marija; Kovačević Tea ; Krklec Leticija; Krznarić Marija; Magić Dina; Milišić Laura; Pritišanac Ivan; Šinjori Damjan ; Tadić Dominik; Tomašić Ivan; Vukić Maja.

Promovirani magistri edukacije kemije (mag. educ. chem.) : Grgić Marta; Jakić Marija; Novak Ivana; Pejić Anja; Vicić Antonia; Zajkić Hana.

Promovirani magistri kemije (mag. chem.) : Basara Roberto; Budeš Ana-Marija; Ćorić Ivan; Đambić Kristina; Glavašević Arbutina Darija; Ivanković Ana; Janđel Kristina; Kovačević Monika; Milardović Anna-Marija; Plasajec Ana; Prokopec Doris; Samardžija Mia; Šebalj Lorena; Tot Dora; Zajkić Hana.

Pročelnica Odjela za kemiju izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić zajedno je sa zamjenicom pročelnice za nastavu izv. prof. dr. sc. Martina Šrajer- Gajdošik i zamjenicom pročelnice za znanosti izv.
prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović, dodijelila nagrade najboljim studentima za akademsku 2021./2022. godinu.

Nagrađeni studenti za 1. godinu Sveučilišnog preddiplomskog studija Kemija su : Noland Čeke Trischler; Nikola Krmpotić i Terezija Som; za 2. godinu Sveučilišnog preddiplomskog studija Kemija Silvija Midenjak; za 3. godinu Sveučilišnog preddiplomskog studija Kemija Luka Andrijanić i Ivan Pritišanac.
Nagrađeni studenti za 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Kemija; istraživački smjer Tomislav Šilješ; za 2. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Kemija; istraživački smjer Hana Zajkić dok je za Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer : nastavnički nagradu za 2. godinu dobila je Antonia Vicić.