Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, siječanj 2022. [PDF]
Pravilnik Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - ožujak 2022. [PDF]
Strategija razvoja Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- 2020.-2024. [PDF]
Strateški program znanstvenih istraživanja Odjel za kemiju, siječanj 2019. [PDF]
Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Pravilnik o radu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pročišćeni tekst zakona, NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i
znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna
zvanja
Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta [PDF]
Pravilnik o evidenciji znanstvenog i stručnog rada [PDF]
Poslovnik o radu Vijeća Odjela za kemiju [PDF]
Etički kodeks Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o sastavu Ustrojbenih jedinica na Odjelu za kemiju[PDF]
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o imenovanje osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika [PDF]
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Zakon o radu
Zakon o izmjenama Zakona o radu
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Odjela za kemiju [PDF]
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Odjelu za kemiju [PDF]
Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe [PDF]
Obrazac- prijava nepravilnosti na Odjelu na kemiju [PDF]
PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU:
Pravilnik o zaštiti na radu [PDF]
Procjena rizika za Odjel za kemiju [PDF]
Izmjena i dopuna procjene rizika br. 2 za Odjel za kemiju [PDF]