Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Pravilnik Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - svibanj 2017 [PDF]
Strateški program znanstvenih istraživanja Odjel za kemiju [PDF]
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pročišćeni tekst zakona, NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 122/2017)
Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/2006)
Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 127/2006)
Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Pravilnik o radu na znanstveno-nastavnim sastavnicama kao podružnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta [PDF]
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o pokretanju postupka izbora pročelnika [PDF]
Odluka o pokretanju postupka izbora pročelnika [PDF]
Etički kodeks Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju etičkog povjerenstva Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju etičkog povjerenstva Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o sastavu Ustrojbenih jedinica na Odjelu za kemiju[PDF]
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [PDF]
Odluka o imenovanje osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika [PDF]
Zakon o radu
Zakon o izmjenama Zakona o radu
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU:
Pravilnik o zaštiti na radu [PDF]
Procjena rizika za Odjel za kemiju [PDF]
Izmjena i dopuna procjene rizika br. 2 za Odjel za kemiju [PDF]

Obrasci za izbor/reizbor u zvanje: OBR1 ; OBR2 ; OBR3 ; OBR4 ; OBR5 ; OBR6 ; OBR7 ; OBR8