Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Zamišljen je kao efikasan način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. Jedan od primjera sinergističke aktivnosti između znanstvenih jedinica ovog ZCI je mogućnost analize glikanskih biomarkera u evaluaciji učinaka primjene funkcionalne hrane kod zdravih ispitanika i bolesnika. Kako je riječ o inovativnom i originalnom pristupu hrani, radom ovog centra povećat će se međunarodna znanstvena te gospodarska konkurentnost naše regije, a time i cijele Hrvatske.

Čine ga dvije znanstvene jedinice i to Znanstvena jedinica za istraživanje u glikoznanosti i Znanstvena jedinica za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane čiji je sastavni dio Odjel za kemiju.

Članovi:

doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, voditelj

doc. dr. sc. Olivera Galović, suradnik

doc. dr. sc. Mirela Samardžić, suradnik

dr. sc. Mateja Hajduković, suradnik

Sanja Petrušić, suradnik

Link