Slika 2

Odjel za kemiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sudjeluje u ESF projektu „Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ – STEMp. Projekt ima za cilj doprinijeti daljnjem provođenju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u sektoru obrazovanja profesora.

Kako naši zaposlenici aktivno rade na projektu zadnjih 7 mjeseci, sada s ponosom možemo reći kako smo došli na pola puta. Sudjelovali smo na nekoliko okruglih stolova u Splitu i pritom radili na razvijanju standarda zanimanja i standardu kvalifikacije.

Nositelj projekta je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, a osim nas, na projektu sudjeluju i sljedeće institucije: Filozofski fakultet u Zagrebu, Filozofski fakultet u Rijeci, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, III. gimnazija u Splitu te Agencija za odgoj i obrazovanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta, odnosno maksimalan iznos prihvatljivih troškova je 3.997.242,58 HRK, od kojih bespovratna sredstva iznose 3.797.380,44 HRK, što je najveći odobreni iznos financiranja od svih 30 projekata odobrenih u okviru ovog poziva. Puno trajanje projekta je 15 mjeseci, a kako je započeo 18. lipnja 2015., službeno će završiti 18. rujna 2016. godine.

Zašto je bitna provedba projekta STEMp?

Ustanove visokog školstva koje se bave izobrazbom nastavnika spomenutih područja u Hrvatskoj, u velikoj mjeri nemaju pripremljene svoje planove i programe studija prema standardima koji se predviđaju na europskoj (u skladu s QF-EHEA i EQF), a sada i na hrvatskoj razini (HKO).

Stoga je potrebno kreirati studijske programe temeljene na ishodima učenja u svrhu dostizanja prethodno definiranih kompetencija, ali ujedno i educirati sve ciljne skupine o načinu izrade studijskih programa putem ishoda učenja, što će se u okviru projekta realizirati na radionicama, te putem web-portala i sustava za on-line učenje.

Ovim projektom doprinosimo razvoju standarda zanimanja i kvalifikacije za nastavnike spomenutih područja čime postavljamo temelje modernim studijskim programima za izobrazbu tih profila zanimanja. Nakon toga, planiramo i opisati nove moderne studijske programe preko ishoda učenja te kompetencija, vještina i znanja. Takvim pristupom će se olakšati prepoznatljivost studijskih programa i njihovo formalno smještanje u HKO.

Nadalje, navedeno opisivanje studijskih programa će omogućiti jednostavniju mobilnost studenata unutar sličnih studijskih programa u Hrvatskoj i u Europskoj uniji.

Ukratko rečeno, planirani rezultati su 6 prijedloga standarda zanimanja, 6 prijedloga standarda kvalifikacija te 10 zahtjeva za provjerom usklađenosti modernih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja.

Što mi radimo na projektu?

Pružamo znanja, ekspertizu i iskustva naših zaposlenika kako bi oni, u suradnji sa stručnjacima koji dolaze s partnerskih institucija, razvili kvalitetan moderni studijski program koji će biti temeljen na ishodima učenja te na taj način svim budućim studentima olakšati odabir optimalnog studija, sam proces njihova studiranja, te povećati razinu studentske mobilnosti!

 

Stoga, kako bi povećali razinu osviještenosti o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, ali i kako bi se svi naši budući studenti educirali o ovoj tematici, pozivamo vas da pratite razvoj ovog projekta na: https://www.facebook.com/STEMP0032/, a u slučaju da smo vas već zaintrigirali, više informacija možete pronaći i u interaktivnim prezentacijama projekta koje će vam prenijeti sve što trebate znati o HKO, kvalifikacijama i ishodima učenja: https://prezi.com/user/4cayczdqicqj/Slika 1

Web portal je u izradi, no stiže uskoro sa svim informacijama.

Upotreba nanomaterijala u razvoju potenciometrijskog senzora za tenzide za primjenu u industriji i zaštiti okoliša - NANOSENS (voditelj: prof.dr.sc. Milan Sak-Bosnar)

Upotreba nanomaterijala u razvoju potenciometrijskog senzora za tenzide za primjenu u industriji i zaštiti okoliša

NANOSENS (IP-11-2013)

HRZZ

Glavni cilj ovog projekta je razviti potenciometrijski senzor za tenzide baziran na nanomaterijalima. Razvijeni senzor može se koristiti za određivanje koncentracije tenzida u sirovinama, proizvodima, farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima, uzorcima iz okoliša itd. Novi senzor trebao bi eliminirati nedostatke standardne metode – dugotrajna ekstrakcija, spektrofotometrijske postupke i klasične ionsko selektivne senzore sa tekućim membranama. Razvijeni senzor može se koristiti za određivanje završne točke potenciometrijskom titracijom ionskog tenzida ili njihovim direktnim potenciometrijskim određivanjem.

Razvijeni senzor može se upotrijebiti kao specifičan detektor kod mikrofluidičkih tehnika, kao što su analiza s injektiranjem u protok, sekvencijska injekcijska analiza, te također u separacijskim tehnikama (HPLC), i time zamjenjuje skuplje, velike, nespecifične detektore kao što su optički ili konduktometrijski detektori.

Početak projekta: 1. srpanj 2014.

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Dodijeljena sredstva: 547 200,00 kn

 Istraživački tim:

 • Voditelj projekta: prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar
 •  Samardžić Mirela, PhD, associate professor
 •  Sakač Nikola, PhD, associate professor
 •  Galović Olivera, PhD, senior assistant
 •  Jozanović Marija
 •  Petrušić Sanja
 •  Medvidović-Kosanović Martina, PhD, associate professor
 •  Šrajer-Gajdošik Martina, PhD, senior assistant
 •  Balić Tomislav, PhD, senior assistant
 •  Martinez Sanja, PhD, full professor
 •  Valek Žulj Lidija, PhD
 •  Madunić-Čačić Dubravka, PhD