Zoran Šimić

Zoran Šimić

Stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju