UPIS STUDENATA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KEMIJA

Upisi u akademsku 2017/2018 godinu će se provoditi u:

 • I. ljetnom roku 20. srpnja 2017. od 8:30 h do 13:00 h
 • II. jesenskom roku 22. rujna 2017. od 8:30 h do 13:00 h

u predavaonici P-1, soba br. 001, koja se nalazi u prizemlju Odjela za kemiju.

Na upise ponijeti sljedeće dokumente:

  • 1. Rodni list (original dokument)
  • 2. Domovnica
  • 3. Potvrda o položenim ispitima državne mature (moguće dostaviti naknadno)
  • 4. Svjedodžba o državnoj maturi (moguće dostaviti naknadno)
  • 5. Obostrana kopija osobne iskaznice
  • 6. Potvrda liječnika (opće prakse) da pristupnik/ca nije alergičan/a na bilje i kemikalije (OBAVEZNO)
  • 7. Potvrdu ovlaštenog liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za rad u kemijskom laboratoriju (OBAVEZNO)
  • 8. Kopiju uplaćene uplatnice na iznos od 560,00 kn za troškove upisa, indeksa, x-ice, osiguranje i za Studentski zbor (IBAN: HR5925000091402130312)
  • 9. Tri fotografije za index (4 x 6 cm), matični list (3,5 x 4,5 cm) i x-icu (4 x 6 cm)
  • 10. Upisni broj sa stranice www.postani-student.hr

Primjer/izgled uplatnice: TROŠKOVI UPISA ZA AK.GOD.17/18

TEKST NATJEČAJA I UPISNE KVOTE pogledaj na stranici:  http://www.unios.hr/studenti/upisi/ 

UPISI STUDENATA U 1. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KEMIJA

Od ove akademske godine budući studenti se prijavljuju putem aplikacije Nacionalnog informacijskog sustava na mrežnim stranicama www.studij.hr. Na mrežnoj stranici www.studij.hr klikne se na poveznicu Sve o prijavamaPrijave na diplomske studijske programe. Na stranici se nalaze detaljne informacije, kao i upute POGLEDAJ OVDJE za postupak prijave studijskih programa, koji je moguć zaključno do 29. rujna 2017. godine

Upisi će se održati 3. listopada 2017., u predavaonici P3 koja se nalazi u prizemlju Odjela za kemiju od 9:00 h do 13:00 h.

  Na upise je potrebno donijeti:

 • 1. Rodni list
 • 2. Domovnica
 • 3. Obostrana kopija osobne iskaznice
 • 4. Dopunska isprava o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili uvjerenje s prijepisom ocjena o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju
 • 5. Diploma/svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju
 • 6. Potvrdu ovlaštenog liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za rad u kemijskom laboratoriju
 • 7. Kopiju uplaćene uplatnice na iznos od 560,00 kn za troškove upisa, x-ice, osiguranje i za Studentski zbor (IBAN: HR5925000091402130312)
 • 8. Tri fotografije za index, x-icu (4×6 cm) i matični list (3,5×4,5 cm)

Primjer/izgled uplatnice: TROSKOVI UPISA ZA AK.GOD.1718

TEKST NATJEČAJA I UPISNE KVOTE pogledaj na stranici: http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2017/07/NATJE%C4%8CAJ-DIPLOMSKI-1718..pdf 

UPISI STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA 2017/2018

Upisi u višu godinu studija 2017/2018
Upisi u 2. i 3. godinu preddiplomskog studija i u 2. godinu diplomskog studija

 • Upisi će biti od 25. rujna do 6. listopada 2017.
 • Studenti koji su očistili prethodnu godinu mogu se sami upisati preko studomata, svi ostali studenti koji imaju bilo kakvih poteškoća s upisom preko studomata umjesto njih će to odraditi referada

Na upise studenti donose:

 • index
 • obostranu kopiju osobne iskaznice
 • potvrdu o ispunjenju Jedinstvene sveučilišne ankete OBAVEZNO!!!
 • te kopiju uplaćene uplatnice na iznos od 160,00 kn za troškove upisa, studentski zbor i osiguranje (IBAN: HR5925000091402130312)

Primjer/izgled uplatnice: TROŠKOVI UPISA ZA VIŠU GODINU STUDIJA

ODLUKA o načinu i rokovima plaćanja školarina i posebnih naknada