Svečana promocija Odjela za kemiju

  

Svečana promocija Odjel za kemiju održana je u subotu, 22. veljače 2020. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek u Auli Magna u 11.00 sati.

Na desetoj promociji od početka djelovanja Odjela za kemiju, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr.sc. Vlado Guberac promovirao je 41 sveučilišnog prvostupnika kemije, te 6 magistara edukacije kemije i 18 magistara kemije.

Pročelnica Odjela za kemiju doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić sa zamjenikom za znanost doc. dr. sc. Tomislavom Balićem i zamjenicom za nastavu i studente doc. dr. sc. Martinom Šrajer Gajdošik dodijelili su magistrima kemije pristupnice i jednogodišnje članarine za članstvo u Hrvatskom Kemijskom Društvu.

Na promociji se dodijeljene i nagrade pročelnice najboljim studentima na Odjelu za kemiju za prošlu akademsku 2018/2019. godinu:

  • za 1. god. preddiplomskog studija Tomislavu Šilješu  i  Petri Šušak
  • za 2. god. preddiplomskog studija Moniki Marijanović
  • za 3. god. preddiplomskog studija Karlu Bubnjaru
  • za 1. god. diplomskog studija; smjer: nastavnički Klari Iličić
  • za 1. god. diplomskog studija; istraživački smjer Filipu Samardžiću
  • za 2. god. diplomskog studija; smjer: nastavnički Žani Kajinić
  • za 2. god. diplomskog studija; istraživački smjer Mateju Đurkoviću i Josipi Lovrić.

Predstavnik prvostupnika Karlo Bubnjar i predstavnik magistara Dalibor Tatar održali su govore zahvale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocija se održala pred prepunom dvoranom ponosnih roditelja i drugih članova obitelji promoviranih studenata i naših profesora.

Program promocije svojim je izvedbama himne i drugih pjesama pratio i obogatio vokalni sastav ”Akvarel”.