1. semestar

1. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Opća kemija 1K112575 (45P+30S)6
Praktikum opće kemije 1K110260 (60V)4
Matematika 1K120175 (45P+30S)6
Računalni praktikumK120730 (30P)3
Uvod u znanstveni rad- informatologija i dokumentacija u kemijiK120630 (30P+30S)4
Tjelesna i zdravstvena kultura 1K121030 (30V)1
Strani jezik 1 (engleski)K120830 (30P)2
Povijest kemijeK112430 (30P)3

2. semestar

1. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Opća kemija 2K112675 (45P+30S)6
Praktikum opće kemije 2K110360 (60V)4
Analitička kemija 1K110475 (45P+30S)6
Matematika 2K120275 (45P+30S)6
Opća fizika 1K120375 (45P+30S)6
Tjelesna i zdravstvana kultura 2K121130 (30V)1
Strani jezik 2 (engleski)K120930 (30P)2

3. semestar

2. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Anorganska kemija 2K110960 (30P+30S)5
Analitička kemija 2K110560 (45P+15S)5
Praktikum analitičke kemije 1K110660 (60V)4
Organska kemija 1K111160 (45P+15S)5
Matematičke metode u kemiji K112260 (30P+30S)4
Opća fizika 2K120475 (45P+30S)6
Izborni kolegij 1*
Tjelesna i zdravstvena kultura 3K12121

4. semestar

2. godina, ljetni semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJE ECTS
Praktikum anorganske kemije 1K111060 (60V)4
Organska kemija 2K111290 (60P+30S)8
Praktikum organske kemije 1K111360 (60V)4
Praktikum analitičke kemije 2K110760 (60V)4
Praktikum fizikeK120545 (45V)3
Izborni kolegij 2*
Tjelesna i zdravstvena kultura 4K121330 (30V)1

Izborni kolegiji*

2. godina
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Toksikologija i kemija okolišaK130445 (30P+15S)3
Kemija u svakodnevnom životuK130945 (30P+15S)3
Uvod u biologiju staniceK131045 (45P)3

5. semestar

3. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Praktikum organske kemije 2K111460 (60V)4
Fizikalna kemija 1K111575 (45P+30S)6
Praktikum fizikalne kemije 1K111760 (60V)4
Biokemija 1K111960 (45P+15S)4
Praktikum anorganske kemije 2K112560 (60V)4
Povijest kemijeK112430 (30P)3
Izborni kolegij 3*
Završni rad15 (15V)2

6. semestar

3. godina, ljetni semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Fizikalna kemija 2K111690 (60P+30S)6
Praktikum fizikalne kemije 2K111860 (60P)4
Biokemija 2K112075 (45P+30S)5
Praktikum biokemijeK112160 (60V)4
Izborni kolegij 3*
Završni rad60 (60V)8

Izborni kolegiji**

3. godina
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Kemija atmosfereK130545 (30P+15S)3
Kemija prirodnih organskih spojevaK130645 (30P+15V)3
Aktivne tvari u ljekovitom biljuK130745 (30P+15S)3

1. semestar

1. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Opća kemija 1K112575 (45P+30S)6
Praktikum opće kemije 1K110260 (60V)4
Matematika 1K120175 (45P+30S)6
Računalni praktikumK120730 (30P)3
Uvod u znanstveni rad- informatologija i dokumentacija u kemijiK120630 (30P+30S)4
Tjelesna i zdravstvena kultura 1K121030 (30V)1
Strani jezik 1 (engleski)K120830 (30P)2
Povijest kemijeK112430 (30P)3

2. semestar

1. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Opća kemija 2K112675 (45P+30S)6
Praktikum opće kemije 2K110360 (60V)4
Analitička kemija 1K110475 (45P+30S)6
Matematika 2K120275 (45P+30S)6
Opća fizika 1K120375 (45P+30S)6
Tjelesna i zdravstvana kultura 2K121130 (30V)1
Strani jezik 2 (engleski)K120930 (30P)2

3. semestar

2. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Anorganska kemija 2K110960 (30P+30S)5
Analitička kemija 2K110560 (45P+15S)5
Praktikum analitičke kemije 1K110660 (60V)4
Organska kemija 1K111160 (45P+15S)5
Matematičke metode u kemiji K112260 (30P+30S)4
Opća fizika 2K120475 (45P+30S)6
Izborni kolegij 1*
Tjelesna i zdravstvena kultura 3K12121

Izborni kolegiji*

2. godina
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Toksikologija i kemija okolišaK130445 (30P+15S)3
Kemija u svakodnevnom životuK130945 (30P+15S)3
Uvod u biologiju staniceK131045 (45P)3

4. semestar

2. godina, ljetni semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJE ECTS
Praktikum anorganske kemije 1K111060 (60V)4
Organska kemija 2K111290 (60P+30S)8
Praktikum organske kemije 1K111360 (60V)4
Praktikum analitičke kemije 2K110760 (60V)4
Praktikum fizikeK120545 (45V)3
Izborni kolegij 2*
Tjelesna i zdravstvena kultura 4K121330 (30V)1

Izborni kolegiji*

2. godina
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Toksikologija i kemija okolišaK130445 (30P+15S)3
Kemija u svakodnevnom životuK130945 (30P+15S)3
Uvod u biologiju staniceK131045 (45P)3

5. semestar

3. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Praktikum organske kemije 2K111460 (60V)4
Fizikalna kemija 1K111575 (45P+30S)6
Praktikum fizikalne kemije 1K111760 (60V)4
Biokemija 1K111960 (45P+15S)4
Praktikum anorganske kemije 2K112560 (60V)4
Povijest kemijeK112430 (30P)3
Izborni kolegij 3*
Završni rad15 (15V)2

Izborni kolegiji**

3. godina
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Kemija atmosfereK130545 (30P+15S)3
Kemija prirodnih organskih spojevaK130645 (30P+15V)3
Aktivne tvari u ljekovitom biljuK130745 (30P+15S)3

6. semestar

3. godina, ljetni semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Fizikalna kemija 2K111690 (60P+30S)6
Praktikum fizikalne kemije 2K111860 (60P)4
Biokemija 2K112075 (45P+30S)5
Praktikum biokemijeK112160 (60V)4
Izborni kolegij 3*
Završni rad60 (60V)8

Izborni kolegiji**

3. godina
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Kemija atmosfereK130545 (30P+15S)3
Kemija prirodnih organskih spojevaK130645 (30P+15V)3
Aktivne tvari u ljekovitom biljuK130745 (30P+15S)3