Kemija je jedna od temeljnih prirodoznanstvenih disciplina i kao takva nalazi mjesto uškolskoj nastavi: osnovnoj školi (2 godine), gimnaziji (4 godine), te u mnogim stručnim školama (2 do 4 godine). Ona je i temelj razumijevanja procesa u živom i neživom svijetu namolekularnoj razini, pa je značajnom satnicom uključena i u druge prirodoznanstvene studije kao što su biologija, geologija i mineralogija. Znanje iz kemije potrebno je za izradu gotovo svih predmeta koji nas okružuju. Kemija je glavna prirodna znanost koja ima svoju industriju.
Procesi koji se zbivaju u okolišu velikim su dijelom kemijske prirode i za razumno upravljanje i održivi razvoj ta su znanja neophodna, a ostat će i u budućnosti. Kontrola kvalitete u mnogim slučajevima temelji se na poznavanju kemije, bilo da su to lijekovi, živežne namirnice, plastične mase ili neki drugi industrijski proizvodi. U proizvodnji energije također su od bitne važnosti kemijska znanja kako sa stajališta proizvodnje, tako i sa stajališta utjecaja na okoliš. Sadržaji obveznih i izbornih kolegija predloženog studija kemije, sastavljeni su na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja i osiguravaju temeljna znanja s kojima će  naši studenti biti konkurentni na svjetskom tržištu znanja.
Gotovo sva važnija sveučilišta u Europi imaju znanstveno-stručne studijske programe kemije, kao i nastavničke studije bilo u vidu jednopredmetnog studija ili dvopredmetnih studija različitih kombinacija (iako se sada izobrazba nastavnika u Europi bitnije razlikuje od države do države nego što je to slučaj u samim znanstveno-stručnim disciplinama). Sam studij je vrlo skup zbog laboratorijskog rada sa skupom opremom i kemikalijama. Ipak, rijetko koja sveučilišta nemaju studije prirodnih znanosti pa tako i kemije. U našem susjedstvu studij kemije imaju sveučilišta u Pečuhu, Trstu, Ljubljani, Grazu, Inssbrucku, Beču, Budimpešti, Novom Sadu, Tuzli, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, itd.

Studij kemije na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku do sada se izvodio u okviru studija Biologija – Kemija na Filozofskom fakultetu, prije Pedagoškom fakultetu (od osnivanja 1978 godine), a nastavak je tog istog studija koji se izvodio na nekadašnjoj Pedagoškoj akademiji.
Osnivanjem Odjela za kemiju Sveučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku kao i završetkom adaptacije odgovarajućeg prostora za rad Odjela, stekli su se svi uvjeti za pokretanje studija kemije.
U prilog značenju valjanog obrazovanja iz kemije u osnovnim i srednjim školama, što znači i potrebitog vrsnog obrazovanja nastavnika citiramo nobelovca Vladimira Preloga (predavanje
prilikom preuzimanja Nobelove nagrade):

«Odgovorio sam, kao što se to najčešće kaže, da svatko treba nešto malo nadarenosti, mnogo važnije je naporno i mnogo raditi, ali osim toga treba i nešto treće da bi se uopće išta moglo postići, a to je sreća, mnogo sreće. Zapitali su me zatim u čemu se sastoji ta sreća. Odgovorio sam da najprije morate imati dobre učitelje, a zatim sreću da dobijete i dobre suradnike.»

Ne smijemo zaboraviti da su oba hrvatska nobelovca L. Ružička i V. Prelog kemičari i da su srednjoškolsko, a djelomice i osnovnoškolsko obrazovanje iz kemije završili u Osijeku.
Ovaj je studij usklađen prema zahtjevima iz Bologne i moderniziran u pristupu nastavi da se postigne veća efikasnost studiranja i kompatibilnost sa studijima kemije u Europi.

Za potrebe diplomskog nastavničkog studija Kemija (predlaže se zasebno) partneri su osnovne i srednje škole, a mogući su partneri gospodarstvo (kemijska, farmaceutska i prehrambena industrija), javne ustanove i različite znanstvene institucije.

Program studija osigurava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata jer je strukturiran po načelu kombinacije obveznih i izbornih kolegija po uzoru na europske studije, a potpuno je usklađen sa sličnim studijima u RH. Studij kemije otvoren je studentima srodnih studija uz eventualno polaganje razlikovnih ispita. Izborni kolegiji omogućavaju dopunu temeljnog programa u svrhu omogućavanja upisa diplomskih studija koji nisu predloženi na našem sveučilištu, a studiraju se na drugim sveučilištima u RH.

Studij kemije ostvaruje se uz značajnu suradnju s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Institutom «Ruđer Bošković» u Zagrebu, Zavodom za javno zdravstvo u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku, te Odjelima za fiziku, matematiku i biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.