Diplomski studij kemije, prvi semestar

Izvedbeni red predavanja ak.god. 2016/2017.
ŠifraPredmetECTSPredavanja (tjedno)Vježbe (tjedno)Seminari (tjedno)Nastavnik
KD1101Instrumentalne metode analitičke kemije52-1prof.dr.sc. Milan Sak-Bosnar
KD2103Viši praktikum anorganske kemije 5-4-izv.prof.dr.sc. Berislav Marković
dr.sc.Tomislav Balić, v. asistent
KD2101Mehanizmi anorganskih reakcija52-1izv.prof.dr.sc. Berislav Marković
dr.sc.Tomislav Balić, v. asistent
KD3102Primijenjene instrumentalno-mjerne tehnike u biokemiji52-1prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac
doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić
KD3103Viši praktikum biokemije5-4-doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić
‎doc.dr.sc. Martina Šrajer Gajdošik
Izborni kolegij I *52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
Izborni kolegij II *52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
Izborni kolegij III *52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju

Mjesta izvođenja studija (u Osijeku)
Predavaonice i laboratoriji Odjela za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A: KD1101, KD2103, KD2102, KD3103; Izborni kolegiji I, II, III
Predavaonice Medicinskog fakulteta, Ulica cara Hadrijana 10E: KD3102

Diplomski studij kemije, drugi semestar

Izvedbeni red predavanja ak.god. 2016/2017.
ŠifraPredmetECTSPredavanja (tjedno)Vježbe (tjedno)Seminari (tjedno)Nastavnik
KD1102Analitička kemija okoliša52-1doc.dr.sc. Mirela Samardžić
KD1103Viši praktikum analitičke kemije5-4-doc.dr.sc. Ružica Matešić-Puač
KD2101Kemija materijala52-1doc.dr.sc. Aleksandar Secenji
KD3101Metode organske sinteze52-1doc.dr.sc. Dajana Gašo-Sokač
Izborni kolegij IV *52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
Izborni kolegij V *52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
Izborni kolegij VI *52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju

Mjesta izvođenja studija (u Osijeku)
Predavaonice i laboratoriji Odjela za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A : KD3101, KD5019, KD1102, KD1103, KD2101; Izborni kolegij IV, V, VI

Diplomski studij kemije, treći semestar

Izvedbeni red predavanja ak.god. 2016/2017.
ŠifraPredmetECTSPredavanja (tjedno)Vježbe (tjedno)Seminari (tjedno)Nastavnik
KD2102Mehanizmi anorganskih reakcija52-1izv.prof.dr.sc. Berislav Marković
doc.dr.sc. Tomislav Balić, v. asistent
KD3103Viši praktikum biokemije5-4-doc.dr.sc. Katarina Mišković-Špoljarić
‎doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik
Izborni kolegij VII *52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
Izborni kolegij VIII*52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
Izborni kolegij IX*52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
Izborni kolegij X*52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
KD6101Diplomski rad10-5-Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju

Mjesta izvođenja studija (u Osijeku)
Predavaonice i laboratorij i Odjela za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A: K2102, K3103 , K6101; Izborni kolegij VII, VIII, IX, X

Diplomski studij kemije, četvrti semestar

Izvedbeni red predavanja ak.god. 2016/2017.
ŠifraPredmetECTSPredavanja (tjedno)Vježbe (tjedno)Seminari (tjedno)Nastavnik
Izborni kolegij XI*52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
Izborni kolegij XII*52-1Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju
KD6101Diplomski rad20-15-Nastavnici i suradnici Odjela za kemiju

Mjesta izvođenja studija (u Osijeku)
Predavaonice i laboratoriji Odjela za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A: K6101; Izborni kolegij XI, XII

*Izborni predmeti / šifra / ECTS bodova / satnica tjedno (P + V(lab.) +S) / nositelj kolegija:

– Kemijski senzori i biosenzori / KD1201 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Nikola Sakač

Elektroanalitičke metode / KD1202 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Mirela Samardžić

Mikroanalitičke tehnike / KD1203 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji

Odabrane metode atomske spektroskopije i primjena / KD1204 / 5 / 2+1+0 / Dr.sc. Suzana Ćavar

Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratoriju / KD1205 / 5 / 2+0+1 / Dr.sc. Suzana Ćavar

Osnovni principi forenzičke kemije / KD1206 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Nikola Sakač

Kemija voda / KD1207 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Mirela Samardžić

Separacijske metode / KD1208 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Mirela Samardžić

Zelena analitička kemija / KD1209 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Mirela Samardžić

Analitička biokemija / KD1210 / 5 / 3+0+0 / Doc.dr.sc. Nikola Sakač

Analiza realnih uzoraka / KD1211 / 5 / 0+3+0 / Doc.dr.sc. Nikola Sakač

Kemija čvrstog stanja / KD2201 /  5 / 2+0+1 / Prof.dr.sc. Ivan Vicković

Kristalokemija / KD2202 / 5 / 2+0+1 / Prof.dr.sc. Ivan Vicković

Bioanorganska kemija / KD2203 / 5  / 2+0+1 / Doc. dr.sc. Ivica Đilović

Instrumentalne metode u izučavanju čvrstog stanja / KD2204 / 5 / 2+0+1 / Izv.prof.dr.sc.  Berislav Marković

Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura / KD2205 / 5 / 2+0+1 / Izv.prof.dr.sc. Igor Đerđ

Organometalni spojevi / KD2206 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Anita Blagus Garin

Kemija prijelaznih metala / KD2207 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Termičke i magnetokemijske metode u kemiji materijala / KD2208 / 5  / 2+0+1 / Izv. prof.dr.sc. Berislav Marković

Osnove radiokemije i radijacijske kemije / KD2209 / 5 / 2+0+1 / Izv. prof.dr.sc. Berislav Marković

Uvod u kristalografiju i moderne metodologije strukturnih istraživanja / KD2210 / 5 / 2+0+1 / Prof.dr.sc. Ivan Vicković

Kemija heterocikličkih spojeva / KD3201 / 5 / 2+0+1 / Prof.dr.sc Vesna Tralić-Kulenović

Kemija hrane / KD3202 / 5 / 2+1+0 / Doc.dr.sc Dajana Gašo-Sokač

– Zelena kemija / KD3203 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc Dajana Gašo-Sokač

– Supramolekularne strukture / KD3204 / 5 / 1+0+2 / Prof.dr.sc. Elizabeta Has-Schön

Suvremene molekularno-biološke tehnike i njihova primjena u dijagnostici i istraživanjima / KD3205 / 5 / 1+1.3+0.7 / Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

Kemija bojila i pigmenata / KD3206 / 5 / 2+0+1 / Prof.dr.sc Vesna Tralić-Kulenović

Značaj vitamina i mineralnih tvari u metabolizmu i očuvanju zdravlja / KD3207 / 5 / 1+0+2 / / Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

Izabrana poglavlja iz kemije prirodnih organskih spojeva / KD3208 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Dajana Gašo-Sokač

Kemija polimera / KD3209 / 5 / 2+0+1 / Prof.dr.sc Vesna Tralić-Kulenović

 – Izolacijske tehnike i pročišćavanje / KD3210 / 5 / 2+1+0 / Doc.dr.sc. Dajana Gašo-Sokač

 – Uvod u medicinsku kemiju / KD3211 / 5 / 3+0+0 / Doc.dr.sc. Nikola Sakač

 – Prirodni polimerni materijali / KD3212 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Dajana Gašo-Sokač

Kemijska termodinamika / KD4201 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Vlatka Gvozdić

Kemijska kinetika / KD4202 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Martina Medvidović-Kosanović

Suvremene spektroskopske metode u kemiji / KD4203 / 5 / 2+0+1 / Izv. prof.dr.sc. Berislav Marković

Koloidna i međupovršinska kemija / KD4204 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji

Fotokemija atmosfere / KD4205 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Kemometričke metode / KD4206 / 5 / 1+1+1 / Doc.dr.sc. Vlatka Gvozdić

Odabrana poglavlja fizikalne kemije / KD4207/ 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Martina Medvidović-Kosanović

Uvod u voltametriju i polarografiju / KD4208 / 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Martina Medvidović-Kosanović

Viši praktikum fizikalne kemije / KD4209 / 5 / 0+4+0 / Doc.dr.sc. Martina Medvidović-Kosanović

Primjena računala u kemiji / KD4210 / 5 / 1+2+0 / Doc.dr.sc. Vlatka Gvozdić

Upotreba Excela® u kemiji / KD4211/ 5 / 2+0+1 / Doc.dr.sc. Nikola Sakač

Način odabira izbornih predmeta:

Tijekom dvije godine studija student upisuje minimum po četiri izborna predmeta iz odabranih grana kemije (ukupno osam), te još četiri izborna predmeta koji mogu biti unutar ili izvan odabranih grana.