Studentska anketa “Mogućnost stručne prakse tijekom studiranja”

Studentska anketa “Mogućnost stručne prakse tijekom studiranja”

Poštovanje kolege, ova anketa je napravljena radi sakupljanja mišljenja studenata o ciljevima, aktivnostima i koristi projekta “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju”. Projekt će provesti Odjel za biologiju, Odjel za fiziku i Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Anketi možete pristupiti klikom na LINK