Dalibor Tatar, predsjednik Studentskoga zbora, predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
Žana Kajinić, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Odjela za kemiju, predstavnica studenata u Vijeću Odjela za kemiju i zamjenica predstavnika studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
Mirna Bjelić, članica Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju
Dominik Goman, zamjena člana za Stegovni sud Odjela za kemiju

e-mail: szkemos@gmail.com

Ostali:

Antonija Bekić, studentska pravobraniteljica Odjela za kemiju i predstavnica studenata u Vijeću Odjela za kemiju

(e-mail: pravobranitelj.kemija@gmail.com )

 

Dalibor Tatar, predstavnik studenata druge godine diplomskog istraživačkog studija

Antonija Bekić, predstavnica druge godine diplomskog nastavničkog studija

Dominik Goman, predstavnik studenata prve godine diplomskog istraživačkog studija

Ana Rack, predstavnica prve godine diplomskog nastavničkog studija
Valentina Novački, predstavnica studenata treće godine preddiplomskog studija
Rea Miletić, predstavnica studenata druge godine preddiplomskog studija
Dunja Gagulić, predstavnica studenata prve godine preddiplomskog studija