Pavo Živković, predsjednik Studentskoga zbora, predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
Silvija Šafranko, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Odjela za kemiju, predstavnica studenata u Vijeću Odjela za kemiju i zamjenik predstavnika studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
Dalibor Tatar, član Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju
Žana Kajinić, zamjena člana za Stegovni sud Odjela za kemiju

e-mail: szkemos@gmail.com

Ostali:

Antonija Bekić, studentska pravobraniteljica Odjela za kemiju

(e-mail: pravobranitelj.kemija@gmail.com )

 

Pavo Živković, predstavnik studenata druge godine diplomskog istraživačkog studija

Dalibor Tatar, predstavnik studenata prve godine diplomskog istraživačkog studija

Antonija Bekić, predstavnica prve godine diplomskog nastavničkog studija
Marin Belajević, predstavnik studenata treće godine preddiplomskog studija
Alen Kovačević, predstavnik studenata druge godine preddiplomskog studija
Martina Horvat, predstavnica studenata prve godine preddiplomskog studija