Valentina Novački, predsjednica Studentskog zbora Odjela za kemiju, predstavnica studenata u Vijeću Odjela za Kemiju i predstavnica studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
Stjepan Šarić, zamjenik predsjednice Studentskog zbora Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju
Josip Lujanac, član Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju
Ana Plasajec, zamjena člana Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju
Lorena Šebalj, Studentski pravobranitelj Odjela za kemiju

e-mail:
szkemos@gmail.com
pravobranitelj.kemija@gmail.com