Pavo Živković, predsjednik Studentskoga zbora, predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
Silvija Šafranko, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Odjela za kemiju, predstavnica studenata u Vijeću Odjela za kemiju i zamjenik predstavnika studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
Dalibor Tatar, član Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju
Žana Kajinić, zamjena člana za Stegovni sud Odjela za kemiju

Ostali:

Antonija Bekić, studentska pravobraniteljica Odjela za kemiju

(e-mail: pravobranitelj.kemija@gmail.com )
Marin Belajević, predstavnik studenata treće godine
Alen Kovačević, predstavnik studenata druge godine
Martina Horvat, predstavnica studenata prve godine