Dominik Goman, predsjednik Studentskoga zbora, predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju

Valentina Novački, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Odjela za kemiju, predstavnica studenata u Vijeću i predstavnica studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru

Josip Lujanac, član Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju i predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju

Stjepan Šarić, zamjena člana za Stegovni sud Odjela za kemiju

e-mail: szkemos@gmail.com

Ostali:

Luka Dornjak, Studentski pravobranitelj Odjela za kemiju

(e-mail: pravobranitelj.kemija@gmail.com )

PREDSTAVNICI STUDENATA ODJELA ZA KEMIJU:

Arijana Hamzić, predstavnica studenata prve godine preddiplomskog studija
Sara Goman, predstavnica studenata druge godine preddiplomskog studija
Rea Miletić, predstavnica studenata treće godine preddiplomskog studija

Valentina Novački, predstavnik studenata prve godine diplomskog istraživačkog studija
Dominik Goman, predstavnik studenata druge godine diplomskog istraživačkog studija

Ana Rack, predstavnica druge godine diplomskog nastavničkog studija