Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata. Sadašnji članovi Studentskog zbora izabrani su na redovnim Sveučilišnim izborima akademske godine 2014/2015. Za sve probleme, pitanja, prijedloge i slično molimo Vas da se javite na dane kontakt mail-ove članova Studentskog zbora.

Članovi studentskog zbora:

Pavo Živković, predsjednik Studentskoga zbora i predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju
Antonija Bekić, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Odjela za kemiju
Jelena Bijelić, predstavnica studenata u Vijeću Odjela za kemiju
_____________, predstavnik/ica studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
_____________, zamjenik predstavnika studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru
Dalibor Tatar, član Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju
Silvija Šafranko, zamjena člana za Stegovni sud Odjela za kemiju

Ostali:

Tatjana Šafarik, studentska pravobraniteljica Odjela za kemiju
______________, predstavnik/ica studenata treće godine
______________, predstavnik/ica studenata druge godine
______________, predstavnik/ica studenata prve godine

Navedeni pod “Ostali” imaju pravo sudjelovanja na sjednicama Studentskog zbora Odjela za kemiju, no isti nemaju pravo glasa.