Sara Goman, predsjednica Studentskog zbora Odjela za kemiju, predstavnica studenata u Vijeću Odjela za kemiju

Lorena Šebalj, zamjenik predsjednice Studentskog zbora Odjela za kemiju i zamjenik predstavnik studenata u Vijeću Odjela za kemiju

Darija Glavašević Arbutina, članica Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju

Lorena Šebalj, zamjena člana Stegovnog suda za studente Odjela za kemiju

Tomislav Šilješ, predstavnik studenata u Etičko povjerenstvo Odjela za kemiju

Mateja Peršić, predstavnica studenata u Sveučilišnom Studentskom zboru