Preddiplomski sveučilišni studij Kemija:

1. godina

POPOVIĆ TINA

2. godina

DORIA BAN

3. godina

ARIJANA HAMZIĆ

 

Diplomski sveučilišni studij Kemija; istraživački smjer

1. godina

MATEJA PERŠIĆ

2. godina

ANA PLASAJEC

 

Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički

2. godina

IVANA NOVAK