Preddiplomski sveučilišni studij Kemija:

1. godina – Josip Knežević
2. godina – Arijana Hamzić
3. godina – Sara Goman

Diplomski sveučilišni studij Kemija; istraživački smjer

1. godina – Ana Plasajec
2. godina – Valentina Novački

Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički

1. godina – Ivana Novak