Zašto alumni i što je alumni?
Alumni je popularni naziv (latinskog podrijetla alumnus što bi u prijevodu značilo štićenik) za bivše studente nekog visokog Sveučilišta. Alumni (množina od alumnus odnosno alumna, ovisno da li je riječ o studentu ili studentici) znači bivši pripadnik neke ustanove, najčešće Sveučilišta koji ostaje u vezi s njom. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu, pa u nekim sveučilištima imaju i stoljetnu tradiciju.

Svrha
Svrha osnivanja Alumni kluba je očuvanje tradicije i promicanje ugleda Odjela kroz izgradnju suradnje između sadašnjih i bivših studenata Odjela za kemiju u Osijeku. Kao i organiziranje formalnih i neformalnih sastanaka i tribina, druženja, skupova kluba, u cilju razvitka i unapređenja poznanstava i prijateljstva članova kluba.

Cilj
Cilj Alumni kluba je uspostavljanje i održavanje veza s bivšim studentima Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku i razvijanje suradnje s institucijama u kojima su zaposleni. Pomoć pri zapošljavanju članova udruženja. Suradnja s ostalim Alumni udruženjima u zemlji. Poticanje aktivnosti i kreativnosti na području kemije. Zaštita strukovnih interesa.

Kako postati član Alumni kluba?
Alumni klub čine svi bivši studenti Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku i studenti zajedničkog programa Biologija-Kemija. Poziv se upućuje svim bivšim studentima. Članstvo se u klub ostvaruje slobodnom voljom i ispunjavanjem članske pristupnice. U klub se, po pozivu, kao počasni članovi mogu učlaniti djelatnici Sveučilišta, te prijatelji i partneri Odjela za kemiju u Osijeku.

Osnivačka skupština Alumni klub održana je dana 10. studenoga 2014. godine na Odjelu za kemiju u dvorani P 3 s početkom u 17:00 h.

Na osnivačkoj skupštini predložen je sljedeći dnevni red:
1. Osnivanje skupštine
2. Imenovanje zapisničara
3. Pozdravni govor Pročelnika Odjela za kemiju
4. Ispunjavanje pristupnice
5. Izbor upravnog odbora Alumni klub
6. Plan rada Alumni klub
7. Predavanje
8. Svečana zakuska