• O PROJEKTU
  • NAZIV PROJEKTA: Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstva sustava CeO2 – ZrO2
  • TRAJANJE PROJEKTA:44 mjeseci (01.10.2019. – 31.05.2023.)
  • Oznaka projekta:HRZZ-PZS-2019-02-2467
  • Skraćeni naziv (akronim):SREMPOREPROCEZIS
  • Iznos financiranja: 2.198.510,65 kn
  • Voditelj i suvoditelj projekta:
  • Diseminacija

 

 • CILJEVI: Bliska korelacija između ionika u čvrstom stanju (eng. Solid-state ionics) i heterogene katalize bit će istražena u industrijski važnom reakcijskom sustavu koji koristi katalizatore na bazi CeO2 (CZ katalizatori). Taj reakcijski sustav vezan je uz širu temu ekološke katalize (trosmjerni katalizatori) i cilja na poboljšanje katalitičke učinkovitosti plemenitih metala (kao što je Rh), koji se nalaze na nosačima na bazi CeO2, kako bi se postigla niskotemperaturna aktivnost u konverziji malih molekula (CO, NOx, CH4) i pohrana NOx. Ova je tema posebno važna za regulaciju ispušnih plinova motornih vozila. Kako bi se postigao nanostupanjski uvid veze između kemije bulka i površinskih defekata materijala na bazi CeO2 i kako će oni utjecati na katalitičku aktivnost i stabilnost, ključni cilj istraživanja je poboljšati kapacitet pohrane i otpuštanja kisika (OSC) na niskoj temperaturi. Velik dio ovog istraživanja leži na razvoju poboljšanih CeO2-ZrO2 kompozita te prema tome i na razumijevanju međusobnih interakcija komponenti katalizatora. Kako bismo postigli dugotrajnu stabilnost, posebno želimo istražiti događaje na nanoskali. Specifični ciljevi ovog suradnog projekta su:

 

 1. Identifikacija strukturnih promjena koje se odvijaju u Rh-CZ-RE i Rh-κ-CZ;
 2. Razumijevanje kako RE i κ-CZ utječu na strukturne promjene i naposljetku;
 3. Korelacija strukturnih promjena s reakcijskim brzinama modelnih reakcija.
  • Ostvarenje projektnih ciljeva posebno je važno kako bi se razumjela razumjela dinamika aktivacije malih molekula (CO, NOx, CH4) na nanostupanjskoj razini u nanočesticama Rh ili atomima koji se nalaze na dobro definiranom modelnom nosaču na bazi CeO2 kao fundamentalni korak ka razumijevanju i poboljšanju niskotemperaturne katalize u motornim vozilima.
  • Očekujemo da će ovaj projekt povećati naše znanje o strukturnim svojstvima CZ i dopiranih CZ, te produbiti naše razumijevanje redoks svojstava kompleksnih katalizatora tipa Rh-CZ-RE s ciljem pridonošenja razvoju katalizatora. Mnogobrojni tehnološki procesi, osim TWC, profitirat će ovim znanjem zbog široke uporabe CZ u katalizi.

 

 • ISTRAŽIVAČI
  • Voditelj projekta
   • prof. dr. sc. Igor Đerđ

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225002

 

 • Suvoditelj projekta
  • doc. dr. sc. Aleksandar Miletić

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

 • Suradnici na projektu
  • izv. prof. dr. sc. Berislav Marković – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=116951

 • doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji – suradnik
  Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=346111

 • Sanja Petrušić, mag. ing. – suradnik
  Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 • Dalibor Tatar, mag. chem. – doktorand
  Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/383000?w_mentor=1

 

 • Studenti preddiplomskog studija za izradu završnih radova
  • Ana Ivanković
   • Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ
   • Neposredni voditelj: Jelena Bijelić, Dalibor Tatar
   • Naslov: “Sinteza čvrstih otopina na bazi cerija i cirkonija”
   • Status: završni rad obranjen 23.09.2020.
  • Anđela Jezidžić
   • Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ
   • Neposredni voditelj: Dalibor Tatar
   • Naslov: “Sinteza i strukturna karakterizacija cerij-cirkonij katalizatora dopiranog europijem”
   • Status: u izradi
  • Laura Milišić:
   • Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ
   • Neposredni voditelj: Dalibor Tatar
   • Naslov: “Istraživanje fotokatalitičke aktivnosti (ne)dopiranog cerijevog dioksida”
   • Status: u izradi


 PUBLIKACIJE:

 • Izvorni znanstveni CC radovi
 1. Cop, Pascal; Maile, Ruben; Sun, Yu; Khalid, Omeir; Djerdj, Igor; Esch, Patrick; Heiles, Sven; Over, Herbert; Smarsly, Bernd M.
  Impact of Aliovalent/Isovalent Ions (Gd, Zr, Pr, and Tb) on the Catalytic Stability of Mesoporous Ceria in the HCl Oxidation Reaction // ACS Applied Nano Materials, 3 (2020), 8; 7406-7419 (članak, znanstveni)

DOI: 10.1021/acsanm.0c00994

URL: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.0c00994

 1. Tatar, Dalibor; Kojčinović, Jelena; Marković, Berislav; Széchenyi Aleksandar; Miletić, Aleksandar; Balázs Nagy, Sandor; Ziegenheim, Szilveszter; Szenti, Imre; Sapi, Andras; Kukovecz, Ákos; Dinjar, Kristijan; Tang, Yushu; Stenzel, David; Varga, Gábor; Djerdj, Igor.
  Sol-Gel Synthesis of Ceria-Zirconia-Based High-Entropy Oxides as High-Promotion Catalysts for the Synthesis of 1,2-Diketones from Aldehyde // Molecules (2021), 26, 6115 (članak, znanstveni)

DOI: 10.3390/molecules26206115

URL: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/20/6115

 

 • Pregledni radovi
 • Stručni radovi
 • Ocjenski radovi
 1. Ana Ivanković: “Sinteza čvrstih otopina na bazi cerija i cirkonija” – završni rad, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ; neposredni voditelji: Dalibor Tatar, Jelena Bijelić

DATUM OBRANE: 23.09.2020.

URL: https://www.bib.irb.hr/1082282

 

 • SKUPOVI

1.Tatar, Dalibor; Sun, Yu; Cop, Pascal; Khalid, Omeir; Weber, Tim; Li, Chenwei; Guo, Yanglong; Turke, Kevin; Werner, Sebastian; Sann, Joachim; Smarsly, Bernd ; Over, Herbert ; Đerđ, Igor. Ceria-zirconia solid solutions as possible constituents for Three-way catalysts towards CO oxidation // Materials, Methods & Technologies / Burgas, Bugarska, 2020. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Poster 

Potvrdnica 

2. Tatar, Dalibor; Bijelić, Jelena; Ivanković, Ana; Cop, Pascal; Werner, Sebastian; Smarsly, Bernd; Đerđ, Igor. The effect of nanomaterial shape on formation of oxygen vacancies: non-doped and doped ceria // 18th Ružička days “Today Science- Tomorrow Industry” /

Vukovar, Hrvatska, 2020. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Poster 

Potvrdnica 

3. Marković, Berislav; Tatar, Dalibor; Miletić, Aleksandar; Kukovecz, Ákos; Đerđ, Igor. Synthesis of 1,2-diketones from aldehyde using novel ceria-zirconia high-entropy oxides as actual catalysts // 27HSKIKI / Veli Lošinj, Hrvatska 2021. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Poster

 

 • USAVRŠAVANJA