SENSORS- SPECIAL ISSUE

SENSORS- SPECIAL ISSUE

Doc. dr. sc. Anamarija Stanković i doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović s Odjela za kemiju gostujuće su urednice u posebnom izdanju open-access znanstvenog časopisa Sensors (IF=3.275) izdavača MPDI Basel pod nazivom ”Electrochemical Sensors and Platforms: Design and Application”.

Poziv znanstvenicima za slanje radova i više informacija o samom izdanju, a i časopisu možete potražiti na: https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/Electro_Sens_Plat_Design_Appl