O PROJEKTU

 

NAZIV PROJEKTA: Regionalni znanstveni centra Panonske Hrvatske

TRAJANJE PROJEKTA: 21 mjesec (15.07.2022. – 14.04.2024.)

Referenti broj Ugovora: 04-UBS-Š-0619/22-14

Skraćeni naziv (akronim): RZC-PAN

Iznos financiranja: 2.372.705,12 €

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija

Partner na projektu: Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

 

Ciljevi projekta:

Projekt Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske usmjeren je na uspostavu, uređenje i rad RZC-a za odgojno-obrazovne djelatnike u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva u osnovnim školama Josip Kozarac Josipovac Punitovački (matična lokacija), Josip Kozarac Slatina (ispostava) te Suhopolje (ispostava). Projekt RZC Panonska Hrvatska osmišljen je kao regionalni znanstveni centar u kojem će se razvijati novi modeli učenja, strategije podučavanja, praktični radovi u nastavi  i druge odgojno-obrazovne aktivnosti u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva sa svrhom provođenja specijaliziranih odgojno-obrazovnih aktivnosti na regionalnoj razini, kvalitetnije ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda STEM predmetnih kurikuluma te popularizacija STEM područja kroz modernizaciju infrastrukture i nabavu opreme te će svojim radom doprinositi ravnomjernijem regionalnom rastu i razvoju Panonske Hrvatske.

Projektom se žele ojačati kapaciteti institucija OŠ obrazovanja u OBŽ, VPŽ i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina OOD. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u OBŽ (Josipovac Punitovački) s podružnicom u VPŽ (Slatina i Suhopolje). U RZC-u i podružnici će se odvijati projektne aktivnosti uspostave sustava jačanja STEM vještina koji će nakon projekta biti primjenjive na području cijele Panonske Hrvatske, ali i šire u regiji. RZC PAN HR koji će biti osnovan ima za cilj privući škole iz gravitirajućeg područja kako bi se nastavnom osoblju, ali i učenicima omogućio kvalitetan pristup svim neophodnim sadržajima za rad u STEM području i razvoj kapaciteta.

Članovi projektnog tima na Odjelu za kemiju:

 1. Izv. prof. dr. Martina Medvidović-Kosanović, kontakt osoba na Odjelu za kemiju, suradnica
 2. Izv. prof. dr.sc. Elvira Kovač-Andrić, suradnica
 3. Izv. prof. dr. sc. Vlatka Gvozdić, suradnica
 4. Izv. prof. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, suradnica
 5. Doc. dr. sc. Ana Amić, suradnica
 6. Dr. sc. Marija Paurević, poslijedoktorandica, suradnica
 7. Doc. dr. sc. Anamarija Stanković, suradnica
 8. Nikolina Filipović, mag. chem., asistent, suradnica
 9. Milenko Korica, mag. edu. chem., asistent, suradnik
 10. Dominik Goman, mag. chem., asistent, suradnik

 

Linkovi na medijske članke:

 1. https://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=92864
 2. https://www.icv.hr/2022/07/u-obz-uspostavit-ce-se-regionalni-znanstveni-centar-panonske-hrvatske-partneri-su-uz-viroviticko-podravsku-zupaniju-i-skole-s-toga-podrucja/
 3. http://www.vpz.hr/2022/10/19/osijeku-odrzan-radni-sastanak-vezan-projekt-regionalni-znanstveni-centar-panonske-hrvatske/

Facebook stranica Regionalnog znanstvenog centra

https://www.facebook.com/Regionalni-znanstveni-centar-Panonske-hrvatske-108720125407786/