REAKREDITACIJA ODJELA ZA KEMIJU

REAKREDITACIJA ODJELA ZA KEMIJU

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta, provodi postupak reakreditacije svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Sva javna i privatna visoka učilišta prolaze postupak reakreditacije u petogodišnjim ciklusima.

 

Akreditacijski je savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) na svojoj 117. sjednici, održanoj 17. lipnja 2020. godine, donio Plan reakreditacije visokih učilišta u 2021. godini koji uključuje i reakreditaciju Odjela za kemiju. Pročelnica Odjela donijela je 17. studenoga 2020. godine Odluku o sastavu Povjerenstva za pisanje Samoanalize. Članovi Povjerenstva raspoređeni su u timove po poglavljima Samoanalize te su određeni koordinatori pojedinih timova kao i konzultanti za izradu Samoanalize.

17. studenoga 2020. godine održan je prvi sastanak članova Povjerenstva za izradu Samoanalize na kojemu su članovi upoznati sa svim detaljima oko sadržaja i rokova izrade Samoanalize. Slijedile su pripreme oko unosa podataka u MOZVAG, pisanja Samoanalize, prikupljanja potrebne dokumentacije, međusobni dogovori i sastanci timova. Sljedeći sastanci održani su 14. prosinca 2020. (on-line sastanak), 19. siječnja 2021. i 29. siječnja 2021. godine (Zapisnici svih sastanaka u arhivi Pismohrane). Konačna radna verzija Samoanalize dana je na pregled svim koordinatorima timova i članovima Uprave, a zatim je poslana i svim zaposlenicima Odjela na pregled.

Vijeće Odjela za kemiju 09. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Samoanalize.

Postupak reakreditacije provesti će se prema hibridnom modelu, tako da je dio Stručnog Povjerenstva najavio svoj dolazak za 25. ožujka 2021. godine, a  sastanci sa svim članovima Stručnog povjerenstva biti će zbog epidemioloških razloga održani on-line, u periodu od 12. do 14. travnja 2021. godine.

Želite li dostaviti svoj komentar članovima Stručnog povjerenstva, primjedbe i prijedloge ili želite pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije   https://www.azvo.hr/hr/komentari-institucija do 9. travnja 2021. g.  Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije Vašega visokog učilišta.