Raspored diplomskih studija u periodu 01.4.2019. do 12.4.2019.

Raspored diplomskih studija u periodu 01.4.2019. do 12.4.2019.

U razdoblju od 01.4.2019. do 12.4.2019. primjenjivat će se izmijenjeni rasporedi za studente 1. i 2. godine Diplomskog sveučilišnog studija Kemija; istraživački smjer i 1. godine Diplomskog sveučilišnog studija Kemija; smjer: nastavnički. Od 15.4.2019. nastava će se održavati prema starim rasporedima.

Poveznica na raspored