Naziv projekta
Proučavanje složenih volframatnih perovskita s mogućim multiferoičnim uređenjem

(Bilaterala Hrvatska-Njemačka)

Eng.: The study of complex tungsten based perovskites with possible multiferroic ordering

Voditelj
izv.prof.dr.sc. Berislav Marković
Ustanova
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju
Trajanje Status Vrijednost financiranja
01.01.2020. do 31.12.2021. U tijeku  
Suradnici
prof.dr.sc. Igor Đerđ, Sanja Petrušić, Jelena Bijelić, asistentica; Nikolina Filipović, asistentica; Jelena Brdarić, asistentica; Andrea Dandić, asistentica
Partneri
prof.dr.sc. Georg Garnweitner, Technische Universität Braunschweig, Institut für Partikeltechnik
Sažetak  
Motivacija za navedeno istraživanje proizlazi iz aktualnog velikog istraživačkog interesa i aktivnosti na polju multiferroica zbog širokog potencijala njihove primjene u raznim tehnološkim područjima. Tradicionalna primjena multiferrojskih materijala je u uređajima s magnetskom memorijom s slučajnim pristupom (MRAM), gdje se binarni podaci pohranjuju kao magnetizacija. U pregledu trenutačnog napretka u ovom polju može se pronaći prijavljena primjena multiferroika i magnetoelektričnih materijala u mikroelektronskim uređajima, radio- i visokofrekventnim uređajima te uređajima za logičku memoriju ultra slabog napajanja. Stoga je pronalaženje i razvoj novih materijala s višeferroičnim, pa čak i magnetoelektričnim svojstvima od najveće važnosti u nekoliko istraživačkih područja, posebno u kemiji materijala. Većina nedavnih publikacija koje opisuju multiferronske materijale temelje se na materijalima povezanim s perovskitom, uglavnom pripremljenim reakcijama čvrstog stanja pri visokim temperaturama i produženom vremenu sintranja. Međutim, u ovom projektu koristit ćemo modificirani vodeni sol-gel-put (citratni put) i nevodni sol-gel pristup pri niskoj / umjerenoj temperaturi, nastojeći postići mnogo bolju strukturnu i morfološku kontrolu, što bi omogućilo krojenje ovih materijala na neviđena razina.

The motivation for the proposed research originates from the current high research interest and activity in the field of multiferroics due to their broad application potential in various technological fields. Traditional application of multiferroic materials is in magnetic random access memory (MRAM) devices where the binary information is stored as magnetization. In the review of current progress in this field, one can find the reported application of multiferroics and magnetoelectric materials in microelectronic devices, radio- and high-frequency devices, and ultralow power logic-memory devices. Hence, the finding and the development of new materials with multiferroic and even magnetoelectric properties is of paramount importance in several research fields particularly in materials chemistry. The majority of recent publications describing multiferroic materials is based on perovskite-related materials mostly prepared by solid state reactions at high temperatures and prolonged sintering time. However, in this project, we will utilize the modified aqueous sol-gel route (citrate route) and nonaqueous sol-gel approaches at low/moderate temperature, striving to achieve much better structural and morphological control, which would allow tailoring of these materials at an unprecedented level.