Promovirani magistri i prvostupnici

Promovirani magistri i prvostupnici

 

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti proteklog je vikenda održana svečana promocija Odjela za kemiju, i to deveta promocija sveučilišnih prvostupnika kemije, sedma promocija magistara edukacije kemije i druga promocija magistara kemije.

Studente su promovirali prorektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera izv. prof. art. Robert Raponja, pročelnik Odjela za kemiju izv. prof. dr. sc. Berislav Marković te zamjenici pročelnika Odjela za kemiju doc. dr. sc. Mirela Samardžić i izv. prof. dr. sc. Igor Đerđ.

Na promociji su nagrađeni i ponajbolji studenti Odjela za kemiju u akademskoj godini 2017./2018., i to redom: Monika Marijanović, za I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija s prosjekom ocjena 5.000, Karlo Bubnjar, za II. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija s prosjekom ocjena 4.692, Dominik Goman, za III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija s prosjekom ocjena 4.923, Josipa Miškić, za I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Kemija; smjer: nastavnički s prosjekom ocjena 4.857, Mirna Bjelić, za I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Kemija; istraživački smjer s prosjekom ocjena 5.000, Silvija Šafranko, za II. godinu diplomskog sveučilišnog studija Kemija; istraživački smjer s prosjekom ocjena 5.000.

Preddiplomski sveučilišni studij Kemija – sveučilišni prvostupnici (univ.bacc.chem.): Dora Antolović, Petra Bajt, Marin Belajević, Katarina Bilić, Jelena Blažević, Filip Bolić, Denis Boršćak, Luka Dornjak, Dunja Drobac, Darija Gal, Dominik Goman, Elena Gotal, Matea Grabovac, Marija Hefer, Ivana Horvat, Igor Ivanac, Sara Ivezić, Iva Jurčević, Karolina Kolarić, Kristijan Konopka, Doris Kopf, Mario Lovrić, Iva Majić, Matea Marunica, Klara Miš, Marija Elena Nikolić, Katarina Oršulić, Milan Pajičić, Maja Palfi, Petra Penić, Stjepan Perak, Ana Rack, Katarina Rajkovača, Antonio Sabljić, Nikola Sabolić, Filip Samardžić, Marina Sekulić, Natalija Šantić, Marta Šimunović, Monika Šoltić, Doris Toma, Rene Trupković i Stjepan Živković.

Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički – magistri edukacije kemije (mag.educ.chem.): Tatjana Šafarik, Marija Škobić.

Diplomski sveučilišni studij Kemija: istraživački smjer – magistri kemije (mag.chem.): Antonia Đurin, Tomislav Golubičić, Marinela Ižaković, Antonia Matić, Ana-Marija Mićak, Paula Mihaljević-Jurič, Ivona Polak, Silvija Šafranko, Marinela Varaždinac, Ivana Živković i Pavo Živković.

Prigodni je glazbeni program na promociji izveo VS Akvarel.

(Glas Slavonije)