1. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Pedagogija 1K220145 (15P+15V+15S)3
Psihologija odgoja i obrazovanja 1K220345 (15P+15V+15S)3
Izborni kolegij I*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij II*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij III*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij IV*45 (30P+15S)5

1. godina, ljetni semestar

PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Pedagogija 2K220545 (15P+15V+15S)3
Didaktika 1K220245 (15P+15V+15S)3
Psihologija odgoja i obrazovanja 2K220745 (15P+15V+15S)3
Metodika nastave kemije 1K210160 (30P+30S)6
Praktikum metodike nastave kemije 1K210360 (60V)5
Vježbe metodike kemije 1K210590 (90V)9
Izborni kolegij V*45 (30P+15S)5

2. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Metodika nastave kemije 2K210260 (30P+30S)6
Praktikum metodike nastave kemije 2K210460 (60V)5
Didaktika 2K220645 (15P+15V+15S)3
Izborni kolegij VI*45 (30P+15S)5
Vježbe metodike kemije 2K210630 (30V)2
Diplomski radK2111-8
Seminar uz diplomski rad K211030 (30S)1

2. godina, ljetni semestar
SEMINARŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Izborni kolegij VII*45 (30P+15S)5
Diplomski radK2111-22
Seminar uz diplomski radK211030 (30S)3

Izborni kolegiji*
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Kemijski senzori i biosenzoriK231345 (30P+15S)5
Mikroanalitičke tehnikeK120345 (30P+15S)5
Odabrane metode atomske spektroskopije i primjenaKD120445 (30P+15V)5
Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratorijuKD120545 (30P+15S)5
Bioanorganska kemijaK230145 (30P+15S)5
Kemija prijelaznih metalaKD220745 (30P+15S)5
Osnove radiokemije i radijacijske kemijaK230545 (30P+15S)5
Kemija hraneK230345 (30P+15V)5
Zelena kemijaK230945 (30P+15S)5
Supramolekularne struktureK230745 (15P+30S)5
Uvod u medicinsku kemijuKD321145 (45P)5
Viši praktikum fizikalne kemijeKD420960 (60V)5
Primjena računala u nastavi kemijeKD421045 (15P+30V)5
Upotreba Excela u kemijiKD421145 (30P+15S)5
Koloidna i međupovršinska kemijaK230445 (30P+15S)5
1. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Pedagogija 1K220145 (15P+15V+15S)3
Psihologija odgoja i obrazovanja 1K220345 (15P+15V+15S)3
Izborni kolegij I*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij II*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij III*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij IV*45 (30P+15S)5
1. godina, ljetni semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Pedagogija 2K220545 (15P+15V+15S)3
Didaktika 1K220245 (15P+15V+15S)3
Psihologija odgoja i obrazovanja 2K220745 (15P+15V+15S)3
Metodika nastave kemije 1K210160 (30P+30S)6
Praktikum metodike nastave kemije 1K210360 (60V)5
Vježbe metodike kemije 1K210590 (90V)9
Izborni kolegij V*45 (30P+15S)5
2. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Metodika nastave kemije 2K210260 (30P+30S)6
Praktikum metodike nastave kemije 2K210460 (60V)5
Didaktika 2K220645 (15P+15V+15S)3
Izborni kolegij VI*45 (30P+15S)5
Vježbe metodike kemije 2K210630 (30V)2
Diplomski radK2111-8
Seminar uz diplomski rad K211030 (30S)1
2. godina, ljetni semestar
SEMINARŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Izborni kolegij VII*45 (30P+15S)5
Diplomski radK2111-22
Seminar uz diplomski radK211030 (30S)3