1. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Instrumentalne metode analitičke kemijeKD110145 (30P+15S)5
Kemija čvrstog stanjaKD220145 (30P+15S)5
Primjenjene instrumentalno-mjerne tehnike u biokemijiKD310245 (30P+15S)5
Viši praktikum biokemijeKD310360 (20S+40V)5
Izborni kolegij I*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij II*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij III*45 (30P+15S)5

1. godina, ljetni semestar

PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Analitička kemija okolišaKD110245 (30P+15S)5
Viši praktikum analiltičke kemijeKD110360 (60V)5
Kemija materijalaKD210145 (30P+15S)5
Metode organske sintezeKD310145 (30P+15S)5
Izborni kolegij IV*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij V*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij VI*45 (30P+15S)5

2. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Viši praktikum anorganske kemijeKD210360 (60V)5
Izborni kolegij VII*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij VIII*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij IX*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij X*45 (30P+15S)5
Diplomski radKD6101-10

2. godina, ljetni semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Diplomski radKD6101-20
Izborni kolegij XI*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij XII*45 (30P+15S)5

Izborni kolegiji*
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
ANALITIČKA KEMIJA
Kemijski senzori i biosenzoriKD120145 (30P+15S)5
Mikroanalitičke tehnikeKD120345 (30P+15S)5
Odabrane metode atomske spektroskopije i primjenaKD120445 (30P+15V)5
Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratorijuKD120545 (30P+15S)5
Osnovni principi forenzičke kemijeKD120645 (30P+15S)5
Analiza realnih uzorakaKD121145 (45V)5
ANORGANSKA I STRUKTURNA KEMIJA
Mehanizmi anorganskih reakcijaKD210245 (30P+15S)5
KristalokemijaKD220245 (30P+15S)5
Bioanorganska kemijaKD220345 (30P+15S)5
Instrumentalne metode u izučavanju čvrstog stanjaKD220445 (30P+15S)5
Difrakcijske metode određivanja kristalnih stukturaKD220545 (30P+15S)5
Kemija prijelaznih metalaKD220745 (30P+15S)5
Osnove radiokemije i radijacijske kemijaKD220945 (30P+15S)5
ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA
Kemija hraneKD320245 (30P+15V)5
Zelena kemijaKD320345 (30P+15S)5
Supramolekularne struktureKD320445 (15P+30S)5
Uvod u medicinsku kemijuKD321145 (45P)5
KEMIJA- IZVAN SMJEROVA
Kemijska termodinamikaKD420145 (30P+15S)5
Suvremene spektroskopske metode u kemijiKD420345 (30P+15S)5
Fotokemija atmosfereKD420545 (30P+15S)5
Kemometričke metodeKD420645 (15P+15V+15S)5
Viši praktikum fizikalne kemijeKD420960 (60V)5
Primjena računala u kemijiKD421045 (15P+30V)5
Upotreba Excela u kemijiKD421145 (30P+15S)5
Kemija makrocikličkih spojevaKD421245 (30P+15S)5
Uvod u računalnu kemijuKD421345 (45P)5
Koloidna i međupovršinska kemijaKD420445 (30P+15S)5
1. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Instrumentalne metode analitičke kemijeKD110145 (30P+15S)5
Kemija čvrstog stanjaKD220145 (30P+15S)5
Primjenjene instrumentalno-mjerne tehnike u biokemijiKD310245 (30P+15S)5
Viši praktikum biokemijeKD310360 (20S+40V)5
Izborni kolegij I*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij II*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij III*45 (30P+15S)5
1. godina, ljetni semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Analitička kemija okolišaKD110245 (30P+15S)5
Viši praktikum analiltičke kemijeKD110360 (60V)5
Kemija materijalaKD210145 (30P+15S)5
Metode organske sintezeKD310145 (30P+15S)5
Izborni kolegij IV*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij V*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij VI*45 (30P+15S)5
2. godina, zimski semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Viši praktikum anorganske kemijeKD210360 (60V)5
Izborni kolegij VII*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij VIII*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij IX*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij X*45 (30P+15S)5
Diplomski radKD6101-10
2. godina, ljetni semestar
PREDMETŠIFRASEMESTRALNO OPTEREĆENJEECTS
Diplomski radKD6101-20
Izborni kolegij XI*45 (30P+15S)5
Izborni kolegij XII*45 (30P+15S)5