Naziv projekta
Priprava i karakterizacija novih poroznih anorganskih i organskih materijala (UNIOS-ZUP 2018-112)
Voditelj
doc. dr. sc. Tomislav Balić
Ustanova
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju
Trajanje Status Vrijednost financiranja
01.12.2018. – 31.12.2020. (trajanje 18 mjeseci) U tijeku Traženo 59.800,00 HRK (Za potporu projektu odobreno je 38.870,00 kuna)
Suradnici
doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić; doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik; izv. prof. dr. sc. Berislav Marković; prof. dr. sc. Igor Đerđ; Ivana Balić, viši stručni suradnik; Marija Paurević, asistentica; Andrea Dandić, asistentica
Sažetak
„Organski zeoliti“ su organski materijali koje odlikuje trajna poroznost (veličine pora od 1 do 100 nanometara). Istraživanja u ovom području zasnivaju se na makrocikličkim spojevima postojanog oblika. Zbog svoje rigidne strukture i veličine makrocikličkog sustava ovi spojevi imaju poroznu građu u čvrstom stanju te su stoga pogodni za adsorpciju različitih plinova. Adsorpcijska svojstva ovih materijala mogu se kontrolirati promjenama u veličini makrocikličkog sustava odnosno promjenom vrste atoma u makrocikličkom sustavu. U porozne anorganske materijale ubrajamo veliki broj različitih vrsta spojeva kao što su: zeoliti, metalo-organske mreže, ugljikove nanostrukture te mnogi drugi. Glavni istraživački interes u sklopu ovog projekta biti će sinteza anorganskih poroznih materijala iz skupine metalo-organskih mreža (MOF). U okviru ovog projekta bit će sintetizirani novi makrocikličkih spojevi postojanog oblika i anorganski porozni materijali tipa metalo-organskih mreža (MOF)  kojima će se odrediti molekulska i kristalna građa te će se ispitati njihova adsorpcijska svojstva.