Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištima s obzirom na epidemiju COVID-19

Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištima s obzirom na epidemiju COVID-19

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima. Uputu je u privitku, a ista se može pronaći i na sljedećoj poveznici: Koronavirus – najnovije preporuke

UPUTA[PDF]