Poziv na pisano testiranje- str. suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju

Poziv na pisano testiranje- str. suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju

Poziv [PDF]