Postupak provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava

Postupak provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava

Odlukom o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenom akademskim ili stručnim nazivima na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 6. veljače 2019. godine (KLASA: 602-04/19-01/11, URBROJ: 2158-60-60-01-19-01) utvrđena je visina troškova u iznosu od 150,00 kuna koju snose podnositelji zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava. Slijedom navedenog, prilikom podnošenja zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskih ili stručnim nazivima, potrebno je uz zahtjev priložiti:

  • Presliku diplome
  • Dokaz o izvršenoj uplati troškova provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava u iznosu od 150,00 kuna na račun Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Podaci za uplatu:

Platitelj: Naziv ustanove

Primatelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za kemiju, Cara Hadrijana 8/a, 31000 Osijek

Iznos: 150,00 kn

IBAN primatelja: HR59 2500 0091 4021 30312

Poziv na broj: OIB platitelja

Opis plaćanja: trošak provjere vjerodostojnosti

Odluka