Poslijediplomski studij Doktorske škole Sveučilišta u Pečuhu

Poslijediplomski studij Doktorske škole Sveučilišta u Pečuhu

Poštovane/i!

Ovim putem prenosim vam informacije koje sam dobio od Profesora Ferenc Kilára, voditelja Doktorske škola kemije (KDI), Prirodoslovnog fakulteta (TTK), Sveučilište u Pečuhu (PTE), o mogućnosti sudjelovanja našeg nastavnog osoblja i naših studenata na poslijediplomskom studiju već navedene doktorske škole. Osnovne informacije mogu se naći na webu KDI: http://kemia.ttk.pte.hu/kemiadi

Studenti sa završenim diplomskim studijem mogu se prijaviti na mjesta sa mađarskom državnom stipendijom i na mjesta za koje se plaća školarina. Mogu se javljati na teme predložene od strane mentora sa Sveučilišta u Pečuhu, u tom slučaju znanstveni rad se mora obavljati na istom sveučilištu. Mogu se prijaviti i teme koje predlažu mentori sa Odjela za Kemiju, u tom slučaju istraživački rad se obavlja na Odjelu. Školarina je trenutno: 440.000 Ft (1300 eura) / semestar.

Studenti koji dobiju mađarsku državnu stipendiju naravno ne plaćaju školarinu. Za državnu stipendiju studenti se mogu prijavljivati elektroničkim putem, : https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre

Rok prijave za sljedeću akademsku godinu je 31.08.2020.

Potrebni dokumenti:

– životopis,

– plan istraživanja,

– dvije preporuke,

– kopija sveučilišne diplome,

– prijepis ocjena sa diplomskog studija (možda i preddiplomskog),

– dokaz o dosadašnjim profesionalnim rezultatima (objavljeni radovi, konferencije)

– certificirana potvrda o znanju engleskog jezika,

– dokaz o uplati kotizacije (upisnine) (9.000 HUF),

– izjava mentora o prihvaćanju istraživačke teme ili suglasnost poslodavca,

Nakon uspješnog upisa, student 2 godine prima neto 140.000 HUF (3000 HRK) stipendije mjesečno.

Na kraju 2. godine student polaže kompleksni ispit (2 ispitna predmeta + znanstveni sažetak i predavanje o znanstvenom radu obavljenom u prve dvije godine). Nakon uspješnog kompleksnog ispita student može nastaviti sljedeće dvije godine, u tom periodu stipendija je 180.000 (3900 HRK) Student poslijediplomskog studija izabrane predmete sluša na Engleskom jeziku na Sveučilištu u Pečuhu, gdje polaže i ispite. Za obranu doktorske teme potrebna su tri znanstvena rada sa ukupnim impakt faktorom 3,5, koji služe kao osnova za disertaciju, u kojima je student barem u jednom prvi autor. U slučaju uspješne obrane doktorske teme dodjeljuje se jednokratna stipendija u iznosu od 400 000 HUF (8700 HRK). Uz mađarsku državnu stipendiju doktorand može biti zaposlen u neovisnoj organizaciji.

Uvjeti za mentorstvo su sljedeći:

-kontinuirano publiciranje u indexiranim časopisima, najmanje 5 publikacija (WOS,Scopus) u zadnjih pet godina.

-Registracija na Doktori.hu, uz prikazanih 10 najboljih publikacija , od kojih je najmanje 5 iz zadnjih 5 godina

-mentor može imati najviše 6 doktoranada istovremeno

Za daljnje informacije možete se obratiti meni ili tajnici KDI Dr. Dergez Tímea putem emaila na timea.dergez@aok.pte.hu

Srdačan pozdrav

Doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji