Odluka o održavanju i trajanju izbora novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika

Odluka o održavanju i trajanju izbora novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika

Odluka [PDF]