Uprava Odjela za kemiju

Pročelnica Odjela za kemiju
izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić
Email: eakovac[at]kemija.unios.hr

Zamjenica pročelnice Odjela za kemiju za nastavu i studente
doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik
Email: msgajdosik[at]kemija.unios.hr

Zamjenica pročelnice Odjela za kemiju za znanost
izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović Kosanović
Email: mmkosano[at]kemija.unios.hr

Tajnik Odjela za kemiju
Igor Arežina, mag. iur.
Email: iarezina[at]kemija.unios.hr

Vijeće Odjela za kemiju

Redoviti profesor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Izvanredni profesori: izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić; izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović;

Docenti: doc. dr. sc. Tomislav Balić; doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić; doc. dr. sc. Olivera Galović; doc. dr. sc. Vlatka Gvozdić;  doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji; doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik,  doc. dr. sc. Marija Jozanović, doc. dr. sc. Brunislav Matasović, doc. dr. sc. Ana Amić, doc. dr. sc. Anamarija Stanković

Tajnik Odjela za kemiju: Igor Arežina, mag. iur.

Predstavnik asistenata: Milenko Korica

Predstavnici studenata: Sara Goman, Arijana Hamzić, Mateja Peršić

Predstavnik ostalih zaposlenika: Tatjana Šajatović, prof.