Uprava Odjela za kemiju

Pročelnica Odjela za kemiju
izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić
Email: eakovac[at]kemija.unios.hr

Zamjenica pročelnice Odjela za kemiju za nastavu i studente
doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik
Email: msgajdosik[at]kemija.unios.hr

Zamjenica pročelnice Odjela za kemiju za znanost
izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović Kosanović
Email: mmkosano[at]kemija.unios.hr

Tajnik Odjela za kemiju
Igor Arežina, mag. iur.
Email: iarezina[at]kemija.unios.hr

Vijeće Odjela za kemiju

Redoviti profesor: prof. dr. sc. Igor Đerđ,  prof. dr. sc. Berislav Marković

Izvanredni profesori: izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić,  izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović, izv. prof. dr. sc. Vlatka Gvozdić, izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Balić,

Docenti: doc. dr. sc. Olivera Galović,  doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik,  doc. dr. sc. Marija Jozanović, doc. dr. sc. Brunislav Matasović, doc. dr. sc. Ana Amić, doc. dr. sc. Anamarija Stanković

Predstavnik suradnika: Milenko Korica

Predstavnici studenata: Sara Goman, Arijana Hamzić, Mateja Peršić

Predstavnik ostalih zaposlenika: Tatjana Šajatović, prof.

Tajnik Odjela za kemiju: Igor Arežina, mag. iur.