Ustrojbene jedinice Odjela su zavodi, tajništvo i zajedničke službe.

Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu
kemiju

doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, predstojnik Zavoda
doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, docentica i zamjenica pročelnice za nastavu i studente
prof. dr. sc. Igor Đerđ, redoviti profesor

izv. prof. dr.sc.  Mirela Samardžić, izvanredna profesorica
doc. dr. sc. Olivera Galović, docentica
doc. dr. sc. Marija Jozanović, docentica
doc. dr. sc. Ana Amić, docentica
dr. sc. Mateja Budetić, poslijedoktorandica
Marinela Ižaković, mag. chem., asistentica, zamjena za Mateju Budetić
Marija Paurević, mag. chem., asistentica
Andrea Dandić, mag. chem., asistentica 
Jelena Brdarić, mag. educ. chem., asistentica
Pavo Živkovićmag. chem., asistent
Milan Pajičić, univ. bacc. chem.,viši laborant

Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

doc. dr. sc. Vlatka Gvozdić, docentica i predstojnica Zavoda
doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić,
 
docentica i pročelnica Odjela

doc. dr. sc. Tomislav Balić, docent i zamjenik pročelnice za znanstvenoistr. djelatnost
izv. prof. dr. sc. Berislav Marković,
izvanredni profesor
doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović,
docentica

doc. dr. sc. Brunislav Matasović, docent
doc. dr. sc. Anamarija Stanković, docentica
Jelena Bijelić, mag. educ. chem., asistentica
Nikolina Filipović, mag. educ. chem., asistentica
Milenko Korica, mag. educ. chem.,asistent
Dalibor Tatar, mag. chem., asistent
Ivana Balić,
 
prof. biologije i kemije, viši stručni suradnik

Marija Adamko, viša laborantica
Željka Maduna, laborantica

Tajništvo i zajedničke službe

Igor Arežina, mag. iur, rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (tajnik Odjela)
Zoran Šimić, mag. oec., rukovoditelj (šef) odsjeka za računovodstvene poslove
Bojana Pejić, voditeljica ureda za izdatke zaposlenika 

Kasandra Šincek, mag. informatol., voditeljica odjeljka za studente 
Kristina Jelkić, stručna referentica za studentska pitanja
Zorana Kostadinović, mag. informatol, zamjena za K. Jelkić

Tatjana Šajatović, prof. fizike i politehnike, stručna suradnica za informatičke poslove
Sanja Petrušićmag. ing. techn. aliment., voditeljica odjeljka za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju

Sandra Kalinović, voditeljica Ureda pročelnika 
Josip Ivanković, domar

Jakob Mandić, domar
Ivana Hrgovčić, spremačica
Katica Bagarić, spremačica