Ustrojbene jedinice Odjela su zavodi, tajništvo i zajedničke službe.

Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu
kemiju

doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, docent i predstojnik Zavoda
prof. dr. sc. Igor Đerđ, redoviti profesor
doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, docentica i zamjenica pročelnice za nastavu i studente

izv. prof. dr.sc.  Mirela Samardžić, izvanredna profesorica
doc. dr. sc. Olivera Galović, docentica
doc. dr. sc. Marija Jozanović, docentica
doc. dr. sc. Ana Amić, docentica
dr. sc. Mateja Budetić, poslijedoktorandica
dr. sc. Marija Paurević, asistentica
Andrea Dandić, mag. chem., asistentica 
Jelena Brdarić, mag. educ. chem., asistentica
Ivana Sarić, laborantica

Asistenti zaposleni na znanstvenim projektima:
Dalibor Tatar, mag. chem., asistent- zaposlen za vrijeme trajanja projekta “Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstava sustava CeO2-ZrO2” Hrvatske zaklade za znanost
Pavo Živkovićmag. chem., asistent- zaposlen za vrijeme trajanja projekta “Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju”
dr. sc. Jelena Kojčinović, asistentica- zaposlena za vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera  mladih istraživača-  izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost

 

Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

izv. prof. dr. sc. Vlatka Gvozdić, izvanredna profesorica i predstojnica Zavoda
doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić,
 
docentica i pročelnica Odjela

doc. dr. sc. Tomislav Balić, docent i zamjenik pročelnice za znanstvenoistr. djelatnost
izv. prof. dr. sc. Berislav Marković,
izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović,
izvanredna profesorica

doc. dr. sc. Brunislav Matasović, docent
doc. dr. sc. Anamarija Stanković, docentica
Milenko Korica, mag. educ. chem.,asistent
Nikolina Filipović, mag. educ. chem., asistentica
Dominik Goman, mag. chem., asistent

Ivana Balić,
 
prof. biologije i kemije, stručna savjetnica

Marija Adamko, viša laborantica
Željka Maduna, laborantica

Tajništvo i zajedničke službe

Igor Arežina, mag. iur, rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (tajnik Odjela)
Zoran Šimić, mag. oec., rukovoditelj (šef) odsjeka za računovodstvene poslove
Bojana Pejić, voditeljica ureda za izdatke zaposlenika 

Kasandra Šincek, mag. informatol., voditeljica odjeljka za studente 
Kristina Jelkić, stručna referentica za studentska pitanja- Zorana Kostadinović, mag. informatol, zamjena za K. Jelkić
Tatjana Šajatović, prof. fizike i politehnike, stručna suradnica za informatičke poslove
Sanja Petrušićmag. ing. techn. aliment., voditeljica odjeljka za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju

Sandra Kalinović, voditeljica Ureda pročelnika 
Josip Ivanković, domar

Jakob Mandić, domar
Ivana Hrgovčić, spremačica
Katica Bagarić, spremačica