Ustrojbene jedinice Odjela su zavodi, tajništvo i zajedničke službe.

Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu
kemiju

doc. dr. sc. Marija Jozanović, docentica i predstojnica zavoda
doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, docentica i zamjenica pročelnice za nastavu i studente
prof. dr. sc. Igor Đerđ, redoviti profesor
izv. prof. dr.sc.  Mirela Samardžić, izvanredna profesorica
doc. dr. sc. Ana Amić, docentica

doc. dr. sc. Olivera Galović, docentica
doc. dr. sc. Aleksandar Sečenjidocent
dr. sc. Mateja Budetić, poslijedoktorandica
dr. sc. Marija Paurević, poslijedoktorandica
Jelena Brdarić, mag. educ. chem., asistentica
Andrea Dandić, mag. chem., asistentica 
Ivana Sarić, laborantica

Asistenti zaposleni na znanstvenim projektima:

dr. sc. Jelena Kojčinović, asistentica- zaposlena za vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera  mladih istraživača-  izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost
Dalibor Tatar, mag. chem., asistent- zaposlen za vrijeme trajanja projekta “Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstava sustava CeO2-ZrO2” Hrvatske zaklade za znanost
Pavo Živkovićmag. chem., asistent- zaposlen za vrijeme trajanja projekta “Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju”

 

Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

doc. dr. sc. Anamarija Stanković, docentica i predstojnica zavoda
izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, izvanredna profesorica i pročelnica Odjela
izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović, izvanredna profesorica i zamjenica pročelnice za znanstvenoistraživačku djelatnost
izv. prof. dr. sc. Vlatka Gvozdić, izvanredna profesorica
izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, izvanredni profesor

doc. dr. sc. Tomislav Balić, docent 
doc. dr. sc. Brunislav Matasović, docent
Nikolina Filipović, mag. educ. chem., asistentica
Dominik Goman, mag. chem., asistent
Milenko Korica, mag. educ. chem.,asistent
Ivana Balić,
 
prof. biologije i kemije, stručna savjetnica

Marija Adamko, viša laborantica
Željka Maduna, laborantica

Odsjek u središnjoj službi (Tajništvo)

Igor Arežina, mag. iur, rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi/tajnik Odjela

Podosjek/Ured za financijsko-računovodstvene poslove
Zoran Šimić, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka/Ureda za financijsko-računovodstvene poslove
Bojana Pejić, voditeljica odsjeka (Ureda za izdatke zaposlenika)

Odjeljak/Ured za studije i studente
Kasandra Šincek, mag. informatol., voditeljica Odjeljka/Ureda za studije i studente 
Kristina Jelkić, stručna referentica za studentska pitanja

Odjeljak/Ured za informatiku i računalnu mrežu
Tatjana Šajatović, prof. fizike i politehnike, stručna suradnica za informatičke poslove

Odjeljak/Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Sanja Petrušićmag. ing. techn. aliment., voditeljica Odjeljka/Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju

Ured pročelnika
Sandra Kalinović, voditeljica (šef) odsjeka/Ureda pročelnika 

Odsjek/ Ured za tehničke i pomoćne poslove
Josip Ivanković, ostala radna mjesta III. vrste/domar
Jakob Mandić, ostala radna mjesta III. vrste/domar
Ivana Hrgovčić, ostala radna mjesta IV. vrste/spremačica
Katica Bagarić, ostala radna mjesta IV. vrste/spremačica