Ustrojbene jedinice Odjela su zavodi, tajništvo i zajedničke službe.

Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu
kemiju

doc. dr. sc. Olivera Galović, predstojnica Zavoda
doc. dr. sc. Mirela Samardžić, docentica
doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, docent

doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, docentica
doc. dr. sc. Marija Jozanović, docentica
dr. sc. Ana Amić, poslijedoktorandica
dr. sc. Mateja Budetić, poslijedoktorandica
Marija Paurević, asistentica
Jelena Brdarićasistentica
Andrea Dandić, asistentica
Tatjana Šafarik, asistent
Milenko Korica, viši laborant
Milan Pajičić
, viši laborant

Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, predstojnica Zavoda
izv. prof. dr. sc. Igor Đerđ,
izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Berislav Marković,
pročelnik i izvanredni profesor
doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović,
docentica
doc. dr. sc. Tomislav Balić,
docent

doc. dr. sc. Vlatka Gvozdićdocentica
doc. dr. sc. Goran Šmit, docent
doc. dr. sc. Brunislav Matasović, docent
dr. sc. Anamarija Stanković, poslijedoktorandica
Nikolina Filipović, asistentica
Jelena Bijelić, asistentica
Ivana Balić,
viši stručni suradnik

Marija Adamko, viši laborant
Željka Maduna, laborant

Tajništvo i zajedničke službe

Renata Šinko, dipl.iur, rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi
Sanja Petrušić mag. ing. techn. aliment., voditelj odjeljka za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
Sandra Kalinović, voditelj odsjeka/ voditelj ureda pročelnika
Bojana Pejić, voditelj ureda za izdatke zaposlenika
Zoran Šimić, mag.oec., stručni suradnik za računovodstvene poslove
Kasandra Šincek, mag.informatol., voditelj odjeljka za studente
Kristina Jelkić, stručni referent za studentska pitanja
Tatjana Šajatović, prof. fizike i politehnike, stručni suradnik za informatičke poslove
Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju
Josip Ivanković, domar
Jakob Mandić, domar
Ivana Hrgovčić, spremačica
Katica Bagarić, spremačica