Ustrojbene jedinice Odjela su zavodi, tajništvo i zajedničke službe.

Tajništvo i zajedničke službe

Renata Šinko, dipl.iur, rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi
Sanja Petrušić mag. ing. techn. aliment., voditelj odjeljka za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
Sandra Kalinović, voditelj odsjeka/ voditelj ureda pročelnika
Mario Varga, mag.oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka za financije i računovodstvo u središnjoj službi
Bojana Pejić, voditelj ureda za izdatke zaposlenika
Zoran Šimić, mag.oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju
Kasandra Šincek, mag.informatol., voditelj odjeljka za studente
Kristina Jelkić, stručni referent za studentska pitanja
Tatjana Šajatović, prof. fizike i politehnike, stručni suradnik za informatičke poslove
Josip Ivanković, domar
Jakob Mandić, domar
Ivana Hrgovčić, spremačica
Katica Bagarić, spremačica