Ustrojbene jedinice Odjela su zavodi, tajništvo i zajedničke službe.

Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu
kemiju

doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, predstojnik Zavoda
doc. dr. sc. Olivera Galović, docent
izv. prof. dr.sc.  Mirela Samardžić, izvanredna profesorica

doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, docentica
doc. dr. sc. Marija Jozanović, docentica
doc. dr. sc. Ana Amić, docentica
dr. sc. Mateja Budetić, poslijedoktorandica
Marija Paurević, asistentica
Jelena Brdarićasistentica
Andrea Dandić, asistentica
Tatjana Šafarik, asistent
Milenko Korica, viši laborant
Milan Pajičić, viši laborant


Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

doc. dr. sc. Vlatka Gvozdić, predstojnica Zavoda
doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić,
 
pročelnica Odjela i docent
prof. dr. sc. Igor Đerđ,
redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Berislav Marković,
izvanredni profesor
doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović,
docentica
doc. dr. sc. Tomislav Balić,
docent

doc. dr. sc. Goran Šmit, docent
doc. dr. sc. Brunislav Matasović, docent

dr. sc. Anamarija Stanković, poslijedoktorandica
Nikolina Filipović, asistentica
Jelena Bijelić, asistentica
Ivana Balić,
viši stručni suradnik

Marija Adamko, viši laborant
Željka Maduna, laborant

Tajništvo i zajedničke službe

Renata Šinko, dipl.iur, rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi
Sanja Petrušić mag. ing. techn. aliment., voditelj odjeljka za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
Sandra Kalinović, voditelj odsjeka/ voditelj ureda pročelnika
Bojana Pejić, voditelj ureda za izdatke zaposlenika
Zoran Šimić, mag.oec., stručni suradnik za računovodstvene poslove
Kasandra Šincek, mag.informatol., voditelj odjeljka za studente
Kristina Jelkić, stručni referent za studentska pitanja
Tatjana Šajatović, prof. fizike i politehnike, stručni suradnik za informatičke poslove
Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju
Josip Ivanković, domar

Jakob Mandić, domar
Ivana Hrgovčić, spremačica
Katica Bagarić, spremačica