Drage studentice i studenti, poštovani posjetitelji,

Kemija se često navodi kao centralna znanost jer povezuje fiziku i matematiku, biologiju i medicinu, geoznanosti i znanost o okolišu. Poznavanje prirode kemikalija i kemijskih procesa omogućava uvid u mnoštvo fizikalnih i bioloških fenomena. Nemjerljiva je primjena kemije u svim znanstvenim disciplinama.
Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera ima odgovornu znanstvenu, stručnu, odgojnu i društvenu ulogu u regiji i u Hrvatskoj. Nova koncepcija sveučilišta u svjetskim razmjerama, gdje sveučilište od prvobitno intelektualnog, potom znanstvenog prelazi u fazu inovativnog sveučilišta, otvara velike mogućnosti Odjelu za kemiju da aktivno sudjeluje u budućem ekonomskom i društvenom razvitku Hrvatske i Europe, a koja će biti orijentirana na znanju orijentiranoj, konkurentnoj ekonomiji.
Znanje kemije neizostavno je traženo u nizu srodnih disciplina uključujući medicinu, farmaciju, nuklearnu medicinu, elektroniku, molekularnu biologiju, biotehnologiju, kemijsku i prehrambenu tehnologiju, poljoprivredu, građevinarstvo, farmakologiju, toksikologiju, industriju papira, upravljanju opasnim otpadom, konzervatorske djelatnosti i niz drugih.
Naš je cilj da Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera bude nacionalno i internacionalno prepoznatljiva institucija za vrhunski znanstvenoistraživački rad uz visoke edukacijske standarde iz kemije i srodnih disciplina, obrazujući kadar sposoban da se uhvati u koštac sa svim, brzo promjenjivim, izazovima tehnološkog razvoja u ovom stoljeću.

Pročelnik Odjela za kemiju

izv. prof. dr. sc. Berislav Marković

email: bmarkovic@kemija.unios.hr

tel: +385 31 399 950

fax: +385 399 969