NATJEČAJ 

za izbor i prijem

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

TEKST NATJEČAJA [PDF]
OBRAZAC 5 [PDF]
PRIVOLA [PDF]

U Osijeku, 4.5.2022.


NATJEČAJ

za izbor i prijem

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – višeg laboranta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta vrste (domar) u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Odjela za kemiju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za studente u Odjeljku/Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Odjela za kemiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu)

TEKST NATJEČAJA
OPIS POSLOVA- VIŠI LABORANT
OPIS POSLOVA- DOMAR
OPIS POSLOVA- STRUČNI REFERENT ZA STUDENTE
PRIVOLA
OBRAZAC 2

U Osijeku, 18.2.2022.


NATJEČAJ

za izbor

 1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. i u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  za rad na projektu “Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstva sustava CeO2-ZrO2” – SREMPOREPROCEZIS

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC 2

OBRAZAC 5

PRIVOLA

U Osijeku, 3.12.2021.


 NATJEČAJ 

 1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog područja znanosti ( izborna polja: 1.04. Kemija i 3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

TEKST NATJEČAJA [PDF]

PRIVOLA [PDF]

OBRAZAC 2 [PDF]

OBRAZAC 5 [PDF]

U Osijeku, 15.9.2021.


 NATJEČAJ

za izbor 

 • jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. i u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  za rad na projektu “Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstva sustava CeO2-ZrO2” – SREMPOREPROCEZIS

TEKST NATJEČAJA [PDF]
OBRAZAC 5 [PDF]
PRIVOLA [PDF]

U Osijeku, 14.7.2021.


NATJEČAJ

 1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i stručnom radnom mjestu stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laboranta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

TEKST NATJEČAJA [PDF]

PRIVOLA [DOCX]

OBRAZAC 2 [PDF]

OBRAZAC 6 [PDF]

OPIS RADNOG MJESTA- LABORANT [PDF]

U Osijeku, 30.4.2021.


NATJEČAJ

za izbor

 • jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstveno područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

TEKST NATJEČAJA

U Osijeku 16.9.2020.


NATJEČAJ

za izbor

 • jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

TEKST NATJEČAJA

PRIVOLA

 U Osijeku 29.7.2020.


NATJEČAJ 

za izbor

jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi/tajnik Odjela na neodređeno vrijeme u Pododsjeku u središnjoj službi (Tajništvo) na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjelu za kemiju u punom radnom vremenom.

Tekst natječaja

Privola

Opis poslova

U Osijeku, 3.6.2020.


NATJEČAJ

za izbor

 jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme do 31. svibnja 2022. godine s punim radnim vremenom za rad na projektu „Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju“ (broj: KK.01.1.1.01.0010) u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju

TEKST NATJEČAJA

PRIVOLA

OBRAZAC 4

U Osijeku, 18.03.2020.


 

NATJEČAJ

za izbor

 1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –stručnog referenta za studente u Uredu za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)

TEKST NATJEČAJA 
PRIVOLA (ASISTENT)
PRIVOLA (STRUČNI REFERENT ZA STUDENTE)
OPIS POSLOVA (STRUČNI REFERENT ZA STUDENTE)
OBRAZAC 4

U Osijeku, 05.02.2020.


NATJEČAJ

 za izbor

 1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za poslijedoktorandicu za vrijeme rodiljnog dopusta)
 2. jednog (1) doktoranda/doktorandice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstava sustava CeO2-ZrO2“ na Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na određeno vrijeme do završetka projekta u punom radnom vremenu

TEKST NATJEČAJA [PDF]

PRIVOLA [PDF]

U Osijeku, 15.11.2019.


NATJEČAJ

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste–voditelj Odjeljka/Ureda za studente u Odjeljku/Uredu za studente i studije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjelu za kemiju na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta)

Natječaj [PDF]

Privola

Opis poslova voditelja odjeljka za studente 

U Osijeku, 28.08.2019.


NATJEČAJ

 za izbor

 

 1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: 1.04. kemija i 1.02. fizika), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  (zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta)

TEKST NATJEČAJA

U Osijeku, 26.07.2019.


NATJEČAJ

 za izbor

 

 1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i  primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  (zamjena za vrijeme bolovanja)

TEKST NATJEČAJA [PDF]

PRIVOLA

U Osijeku, 03.07.2019.


NATJEČAJ

 1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

TEKST NATJEČAJA

U Osijeku, 15.01.2019.


NATJEČAJ

za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –stručnog referenta za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme bolovanja i rodiljnog/roditeljskog dopusta)

TEKST NATJEČAJA

U Osijeku, 19.10.2018.


NATJEČAJ

 1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 TEKST NATJEČAJA

Osijek, 03.10.2018.


NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJEM

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – Stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju na neodređeno vrijeme
na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 20.06.2018.NATJEČAJ

 1. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. za prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 30.05.2018.

 NATJEČAJ

 1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
 2. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije
 3. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme za rad na projektu „Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju“ u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
 4. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije“ u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

 

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 27.04.2018.

 NATJEČAJ

 1. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
 2. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija i znanstvene grane analitička kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
 3. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
 4. za izbor jednog (1) pristupnika/pristupnice za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija
 5. za prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 6. za prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –stručnog referenta za studentska pitanja u uredu za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)


TEKST NATJEČAJA

Osijek, 17.11.2017.

 


 

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 2. za izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 3. za izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  (zamjena za poslijedoktorandicu za vrijeme rodiljnog dopusta)

TEKST NATJEČAJA [PDF]

Osijek, 03. ožujak 2017

 


 

NATJEČAJ

 1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

 1. dva (2) pristupnika/pristupnice za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 21. prosinac 2016

 


ISPRAVAK NATJEČAJA

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 16. studenog 2016.


NATJEČAJ

 1. za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu  kemiju i metodiku kemije na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjena za docenticu na neplaćenom dopustu do treće godine života djeteta

 

 1. za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odjeljku za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja) na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 9. studenog 2016.


NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJEM

jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjena za asistenticu na rodiljnom dopustu.

TEKST NATJECAJA

Osijek, 19. listopada 2016.


NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJEM

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme
na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

TEKST NATJECAJA VISI LABORANT

Osijek, 21. rujna 2016.


NATJEČAJ 

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Pogledaj TEKST NATJEČAJA

Osijek, 21.6.2016.