NATJEČAJ

 1. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
 2. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija i znanstvene grane analitička kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
 3. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
 4. za izbor jednog (1) pristupnika/pristupnice za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija
 5. za prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 6. za prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –stručnog referenta za studentska pitanja u uredu za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)


TEKST NATJEČAJA

Osijek, 17.11.2017.

 


NATJEČAJ

 

 1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 2. za izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 3. za izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  (zamjena za poslijedoktorandicu za vrijeme rodiljnog dopusta)

TEKST NATJEČAJA [PDF]

Osijek, 03. ožujak 2017

 


 

NATJEČAJ

 1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

 1. dva (2) pristupnika/pristupnice za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 21. prosinac 2016

 


ISPRAVAK NATJEČAJA

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 16. studenog 2016.


 

NATJEČAJ

 1. za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu  kemiju i metodiku kemije na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjena za docenticu na neplaćenom dopustu do treće godine života djeteta

 

 1. za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odjeljku za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja) na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

TEKST NATJEČAJA

Osijek, 9. studenog 2016.


NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJEM

jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjena za asistenticu na rodiljnom dopustu.

TEKST NATJECAJA

Osijek, 19. listopada 2016.


NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJEM

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme
na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

TEKST NATJECAJA VISI LABORANT

Osijek, 21. rujna 2016.


NATJEČAJ 

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Pogledaj TEKST NATJEČAJA

Osijek, 21.6.2016.