Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te su regulirani i načini provođenja vanjskog audita, (re)akreditacije, tematskog vrednovanja i drugo.

Sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu za kemiju pokriva njegovu cjelokupnu djelatnost i organizacijsku strukturu s ciljem poboljšanja kvalitete – od prijave i upisa preko nastavnog procesa, ispita, ocjenjivanja i diplome do zapošljavanja.

Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani i stalni proces.

Na Odjelu za kemiju djeluju Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja.

Povjerenstvo i Ured surađuju s Uredom za kvalitetu i Odborom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu.

Povjerenstvo:

doc. dr. sc.  Martina Šrajer Gajdošik, predstavnica nastavnika, predsjednica

doc. dr. sc. Ana Amić, predstavnica nastavnika, član

doc. dr. sc. Olivera Galović, predstavnica nastavnika, član

Andrea Dandić, predstavnica suradnika, član

Sara Goman, predstavnica studenata, član

Dubravko Pichler, mag. ing. techn., predstavnik vanjskih dionika, član

Nada Pitinac, prof. , predstavnica vanjskih dionika, član

Ured:

Sanja Petrušić, dipl. ing,. voditelj ureda

Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju

 

Dokumenti Povjerenstva
Plan rada Povjerenstva za 2022. godinu[PDF]
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u 2021. godini [PDF]
Plan rada Povjerenstva za 2021. godinu[PDF]
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u 2020. godini [PDF]
Plan rada Povjerenstva za 2020. godinu[PDF]
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u 2019. godini [PDF]
Plan rada Povjerenstva za 2019. godinu[PDF]
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u 2018. godini [PDF]
USAVRŠAVANJA:
Pregled usavršavanja stručnih službi u 2020. godini [PDF]
Pregled usavršavanja stručnih službi u 2019. godini [PDF]
Pregled usavršavanja stručnih službi u 2018. godini [PDF]
Pregled usavršavanja stručnih službi u 2017. godini [PDF]
ZAPISNICI:
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 22.10.2020. [PDF]
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 21.3.2020. [PDF]
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 21.3.2019. [PDF]
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 17.1.2018. [PDF]
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 29.3.2017. [PDF]