Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te su regulirani i načini provođenja vanjskog audita, (re)akreditacije, tematskog vrednovanja i drugo.

Sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu za kemiju pokriva njegovu cjelokupnu djelatnost i organizacijsku strukturu s ciljem poboljšanja kvalitete – od prijave i upisa preko nastavnog procesa, ispita, ocjenjivanja i diplome do zapošljavanja.

Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani i stalni proces.

Na Odjelu za kemiju djeluju Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja.

Povjerenstvo i Ured surađuju s Uredom za kvalitetu i Odborom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu.

Povjerenstvo:

Doc. dr. sc.  Martina Šrajer Gajdošik, zamjenica pročelnika za nastavu i studente, predsjednik povjerenstva

Doc. dr. sc. Ana Amić, član

Andrea Dandić, asistent, član

Sanja Petrušić, voditelj ureda, član

Valentina Novački, student, član

Dubravko Pichler, mag. ing. techn., vanjski član

Ured:

Sanja Petrušić, dipl. ing,. voditelj ureda

Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju

 

Dokumenti Povjerenstva
Plan rada Povjerenstva za 2021. godinu[PDF]
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u 2020. godini [PDF]
Plan rada Povjerenstva za 2020. godinu[PDF]
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u 2019. godini [PDF]
Plan rada Povjerenstva za 2019. godinu[PDF]
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u 2018. godini [PDF]
USAVRŠAVANJA:
Pregled usavršavanja stručnih službi u 2020. godini [PDF]
Pregled usavršavanja stručnih službi u 2019. godini [PDF]
Pregled usavršavanja stručnih službi u 2018. godini [PDF]
Pregled usavršavanja stručnih službi u 2017. godini [PDF]
ZAPISNICI:
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 22.10.2020. [PDF]
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 21.3.2020. [PDF]
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 21.3.2019. [PDF]
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 17.1.2018. [PDF]
Zapisnik sastanka Povjerenstva za kvalitetu, 29.3.2017. [PDF]