Politika kvalitete usmjerena je na sustavno i trajno unaprjeđenje kvalitete svih djelatnosti  Odjela za kemiju.

Ciljevi politike kvalitete Odjela za kemiju su:

  • ustrojiti studijske programe s jasno definiranim ishodima učenja, koji će rezultirati što boljim studentskim kompetencijama, a time i njihovom boljem pozicioniranju na tržištu rada
  • razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama stanovništva i njihovim uključenjem u održivi razvoj, akademske zajednice, regije i tržišta
  • stalno usavršavanje specijalizacijama u inozemstvu i međunarodnom razmjenom djelatnika
  • poticanje međunarodne mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja
  • uključivanje svih čimbenika u sustav kvalitete: studenata, nastavnika i administrativnog osoblja
  • kontinuirano praćenje i stalno podizanje kvalitete obrazovnog procesa i izmjena postojećih programa kao rezultat interakcije svih dionika sustava kvalitete

 

Odjel za kemiju želi postati vodeća visokoškolska ustanova u istočnoj Hrvatskoj koja će obrazovati nastavnike i znanstvenike u području kemije. Svi djelatnici Odjela za kemiju upoznati su s Politikom kvalitete.

Uprava Odjela, zajedno sa uredom i  Povjerenstvom za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja, analizira provedbu politike kvalitete te ju ocjenjuje i poboljšava.

Ostvarenje ciljeva analizira se kontinuirano, sukladno utvrđenim postupcima te javno predočava svim dionicima sustava kvalitete.