Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te su regulirani i načini provođenja vanjskog audita, (re)akreditacije, tematskog vrednovanja i drugo.

Sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu za kemiju pokriva njegovu cjelokupnu djelatnost i organizacijsku strukturu s ciljem poboljšanja kvalitete – od prijave i upisa preko nastavnog procesa, ispita, ocjenjivanja i diplome do zapošljavanja.

Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani i stalni proces.

Na Odjelu za kemiju djeluju Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja.

Povjerenstvo i Ured surađuju s Uredom za kvalitetu i Odborom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu.

 

Povjerenstvo:

  1. Doc. dr. sc.  Martina Šrajer Gajdošik, zamjenica pročelnika za nastavu i studente, predsjednik povjerenstva
  2. Doc. dr. sc. Ana Amić, član
  3. Andrea Dandić, asistent, član
  4. Sanja Petrušić, voditelj ureda, član
  5. Valentina Novački, student, član
  6. Dubravko Pichler, mag.ing.techn., vanjski član

 

Ured:

  1. Sanja Petrušić, dipl. ing,. voditelj ureda
  2. Sanja Karačić, mag. oec., stručni suradnik za nabavu, projekte EU i međunarodnu suradnju